Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt

26/09/2019 14:28
(GDVN) - Trước Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhân dân rất tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, Đại hội sẽ lựa chọn người đủ đức, đủ tài để chỉ đạo, lãnh đạo đất nước.

Cán bộ là vấn đề mang tính sống còn

08/05/2018 10:31
(GDVN) - “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”.

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

18/10/2016 06:20
(GDVN) - “Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều.

Chìa khóa lòng dân là Dân chủ

03/02/2015 08:49
(GDVN) - Có nhiều định nghĩa mang tính hàn lâm về “dân chủ”, nhưng Bác Hồ nói rằng “dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra”.