Năng lực xã hội học tập

21/12/2013 11:41
(GDVN) - Năng lực là thuật ngữ được sử dụng khá thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển.