Tỉnh Hòa Bình còn 1.009 người mù chữ mức độ 1

17/01/2023 06:19
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Toàn tỉnh Hòa Bình còn 1.009 người mù chữ mức độ 1, chiếm 0,17%; còn 6.643 người mù chữ mức độ 2 chiếm 1,11%.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

Căn cứ vào Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, theo thống kê, số trẻ em 5 tuổi đến lớp của tỉnh là 15.709/15.713 cháu đạt 99,97% (giữ vững so với 2021, vượt 4,97% so với yêu cầu Nghị định 20)

Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 14.671/14.671 em, đạt tỉ lệ 100% (vượt 2,0% so với yêu cầu Nghị định 20);

Tỉnh Hòa Bình còn 1.009 người mù chữ mức độ 1  ảnh 1

Ảnh minh họa: Quang Nhật

Số học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 15.689/16.185, đạt 96.93% (vượt 6,94% so với yêu cầu Nghị định 20). Số còn lại 497 cháu đang học tiểu học, chiếm 3,07%, không có trẻ 11 tuổi bỏ học tiểu học.

Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữ.

Tại Điều 19, Nghị định 20 quy định về tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn biết chữ:

Theo đó, người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học.

Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Số thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở: 49.582/50.760, đạt tỷ lệ 97,68% (vượt 7,68% so với Nghị định 20); Số thanh niên, thiếu niên 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp: 45.950/50.760, đạt 90,52% (tăng 0,9% so với 2021, vượt 10,52% so với Nghị định 20).

Còn 1.009 người mù chữ mức độ 1

Độ tuổi 15-35 biết chữ mức độ 1: 283.925/284.015 người, tỉ lệ 99,97% còn 88 người mù chữ chiếm 0,03%; biết chữ mức độ 2: 126.837/126.893 người, tỉ lệ 99,96% còn 56 người mù chữ chiếm 0,04% (giảm 0,02% so với năm 2021).

Độ tuổi 15 đến 60 biết chữ mức độ 1: 598.978/599.987 người, tỉ lệ 99.83% (vượt 9,83% so với Nghị định 20) còn 1.009 người mù chữ chiếm 0,17%; Biết chữ mức độ 2: 593.344/599.987 người, tỉ lệ 98,89% (tăng 0,6% so với năm 2021, vượt 8,89% so với yêu cầu Nghị định 20) còn 6.643 người mù chữ chiếm 1,11%.

"Việc huy động học viên ra các lớp xóa mù chữ, lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, lớp bổ túc Trung học cơ sở còn khó khăn.

Toàn tỉnh vẫn còn 1.009 người mù chữ mức độ 1, chiếm 0,17%; còn 6643 người mù chữ mức độ 2 chiếm 1,11%. Thanh thiếu niên trong độ tuổi 11 - 18 tuổi bỏ học trung học cơ sở là 3937 người, chiếm 3,55% dân số trong độ tuổi", Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nêu tồn tại.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng nêu một số hạn chế, tồn tại như hoạt động của một số Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ chưa thường xuyên, một số ban ngành, đoàn thể chưa chủ động phối hợp tham gia công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, còn giao khoán cho các nhà trường.

Một số cán bộ, giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ chưa có nhiều kinh nghiệm về công tác điều tra, sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm, số liệu còn phải rà soát lại nhiều lần.

Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hoạt động chưa được ổn định, tốc độ đường truyền còn chậm, số liệu trong hệ thống chưa lô-gíc.

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo đặt mục tiêu xóa mù chữ bằng việc huy động 2 lớp với 60 học viên học các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tại xã Hang Kia, xã Pà Cò huyện Mai Châu.

99,98% người trong độ tuổi 15 – 35 biết chữ mức độ 1 (hoàn thành lớp 3) và 99,97% biết chữ mức độ 2 (hoàn thành lớp 5).

99,85% trở lên người trong độ tuổi 15 – 60 biết chữ mức độ 1 và 99,0% trở lên người biết chữ mức độ 2.

Mạnh Đoàn