Học thời Covid-19: Mạnh ai nấy chạy!

19/04/2020 06:00
(GDVN) - Với quyết tâm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học", ngành giáo dục các địa phương và các nhà trường đang nỗ lực triển khai hiệu quả.

Thi hay xét tốt nghiệp cũng phải học!

14/04/2020 06:31
(GDVN) - Muốn hay không muốn, học sinh lớp 12 cũng phải học, đảm bảo điểm tổng kết trung bình các môn từ 5.0 trở lên và có hạnh kiểm Trung bình, Khá, Tốt.