Biển Đông: "Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc sẵn sàng xuyên tạc"

13/08/2012 12:44
(GDVN) - "Trách nhiệm trước lịch sử đang đòi hỏi thế hệ chúng ta nhận rõ nguy cơ và có quyết sách sáng suốt, quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ giang sơn gấm vóc, đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc vững bền của các thế hệ con cháu muôn đời sau".