Ai đang chơi “Ô ăn quan” ở Sài Gòn?

Ai đang chơi “Ô ăn quan” ở Sài Gòn?
(GDVN) - Để giải quyết tình trạng thiếu lãnh đạo, phải chăng nên theo phương châm của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”?

Ông Tất Thành Cang có thêm chức vụ mới

Ông Tất Thành Cang có thêm chức vụ mới
(GDVN) - Ông Tất Thành Cang được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo làm Trưởng Ban Chỉ đạo các vụ tranh chấp dân sự, đối thoại khiếu kiện hành chính.