Trường Đống Đa có nhiều sai phạm

Trường Đống Đa có nhiều sai phạm
(GDVN) - Tỉnh Lâm Đồng kết luận, Trường trung học Đống Đa đã để xảy ra nhiều sai phạm trong dạy thêm học thêm, dạy dãn tiết trong nhà trường.