Phụ huynh đã biết sợ thành tích?

Phụ huynh đã biết sợ thành tích?
(GDVN) - Đừng lấy “con điểm” làm thước đo năng lực của con cái; đừng chạy điểm, xin điểm, quà cáp, đổi chác, mua điểm, tạo “tiền đề dối trá” cho con mình vào đời.

Đề Sở và Đề trường khác nhau chỗ nào?

Đề Sở và Đề trường khác nhau chỗ nào?
(GDVN) - Những môn Sở ra đề thì điểm rất thấp, trong đó có những môn chỉ có 20% học sinh được điểm trên trung bình. Những môn nào mà trường ra đề thì điểm cao chót vót.