Thi sinh lưu ý phương thức xét tuyển đại học theo nhóm trường

21/07/2016 06:45
Thùy Linh
(GDVN) - Có 2 nhóm trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển là nhóm trường do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì (GX) và nhóm do Đại học Đà Nẵng chủ trì.

Năm 2016 là năm đầu tiên có thêm phương thức xét tuyển theo nhóm trường. Thí sinh cần lưu ý những điểm dưới đây trong đăng ký xét tuyển vào những nhóm trường để tránh nhầm lẫn, mất cơ hội vào Đại học.

Thí sinh đăng ký vào nhóm trường chỉ được đăng ký tối đa 4 ngành ở đợt 1 và 6 ngành ở các đợt bổ sung. Nếu đăng ký từ 2 trường trong nhóm trở lên sẽ không được phép đăng ký thêm trường ngoài nhóm.

Thí sinh đăng ký vào nhóm trường phải điền vào Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của nhóm.

Phiếu đăng ký xét tuyển của nhóm trường
Phiếu đăng ký xét tuyển của nhóm trường

Điểm khác biệt của Phiếu ĐKXT vào nhóm trường là:

+ Phải đăng ký tất cả các ngành (của các trường trong nhóm) trong 1 phiếu và xếp thứ tự từ 1 đến tối đa 4 (hoặc 1- tối đa 6 trong các đợt bổ sung).

Trong mỗi ngành phải điền mã trường cùng mã ngành (nhóm ngành); Nhóm GX và nhóm Đại học Đà Nẵng quy định: mỗi trường trong nhóm thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 ngành (nhóm ngành).

+ Thí sinh nộp ĐKXT và phí dự tuyển bằng đường bưu điện hoặc tại trường cho trường có nguyện vọng 1 (nhóm GX) và gửi bằng đường bưu điện cho Đại học Đà Nẵng (nhóm Đại học Đà Nẵng). Việc đăng ký trực tuyến sẽ theo quy định chung.

Cụ thể, thí sinh cần tìm hiểu phương thức xét tuyển theo nhóm trường (đăng tải trên trang thông tin điện tử của các trường trong nhóm) để có thể tận dụng các ưu điểm của việc xét tuyển theo nhóm trường.

12 trường trong nhóm GX: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Học viện Chính sách và Phát triển.

Được đăng ký thêm trường ngoài nhóm

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào một trường trong nhóm GX, vừa đăng ký thêm một trường bên ngoài nhóm.

Trong trường hợp này, các thí sinh vẫn chỉ được đăng ký tối đa hai trường, và mỗi trường tối đa hai nguyện vọng.

Nếu đã đăng ký hai trường trong nhóm ở đợt 1 hoặc ba trường trong nhóm ở đợt bổ sung, thí sinh không được đăng ký thêm các trường bên ngoài nhóm.

Dùng Phiếu ĐKXT riêng

Vì thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành vào nhiều trường trong nhóm GX nên mẫu Phiếu ĐKXT sẽ được thiết kế có một số thay đổi nhỏ so với mẫu Phiếu ĐKXT đại học chung do Bộ GD&ĐT quy định.

Mẫu Phiếu ĐKXT theo nhóm thí sinh có thể xem trên cổng thông tin điện tử của tất cả các trường trong nhóm GX.

Khi ĐKXT nguyện vọng vào các trường trong nhóm GX thí sinh có thể nộp theo nhiều hình thức: đăng ký online, gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Hoặc, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường bất kỳ trong nhóm.

Trong nhóm GX, thí sinh có thể sử dụng số nguyện vọng được phép tối đa của mỗi đợt xét tuyển, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng  theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu ĐKXT (mẫu được thiết kế riêng cho nhóm GX).

Thí sinh có thể ĐKXT vào tối đa 4 ngành của tối đa 4 trường trong nhóm GX, phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giữa các nguyện vọng. Thứ tự này chỉ có giá trị ưu tiên với chính thí sinh, nếu thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Khi xét trúng tuyển giữa các thí sinh, điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả thi của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

Thùy Linh