Thi tuyển sinh vào lớp 10, HS ở Nghệ An phải nộp 250.000 đồng/thí sinh

07/04/2023 06:41
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thí sinh đủ điều kiện dự thi nghề phổ thông năm học 2022 - 2023 nộp tiền dự thi cho trường nơi học sinh đang theo học số tiền là 120.000 đồng/học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản số 670/SGD&ĐT - KHTC về hướng dẫn mức thu tiền thi nghề phổ thông năm học 2022 - 2023; tuyển sinh, xét tuyển và phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, việc ban hành hướng dẫn nói trên được căn cứ theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa: Báo Giaoducthoidai.vn

Ảnh minh họa: Báo Giaoducthoidai.vn

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện mức thu tiền thi nghề phổ thông năm học 2022-2023; tuyển sinh, xét tuyển và phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Thi nghề phổ thông năm học 2022-2023 sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Mức thu thực hiện ổn định như năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: Học sinh đủ điều kiện tham gia dự thi nghề phổ thông năm học 2022 - 2023, nộp tiền dự thi cho trường nơi học sinh đang theo học (hoặc nơi học sinh đăng ký dự thi) số tiền là 120.000 đồng/học sinh.

Trong đó, các đơn vị có học sinh tham gia dự thi chịu trách nhiệm nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về Sở Giáo dục và Đào tạo với mức: 23.000 đồng/học sinh (Thời gian nộp tiền về Sở chậm nhất vào thời điểm các đơn vị đến duyệt kết quả thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo).

Số tiền để lại đơn vị thực hiện tổ chức kỳ thi là 97.000 đồng/học sinh.

2. Tuyển sinh, xét tuyển và phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Mức thu thực hiện ổn định như năm học 2022 - 2023, cụ thể: Thi tuyển sinh vào lớp 10: 250.000 đồng/thí sinh; Xét tuyển sinh vào lớp 10: 45.000 đồng/thí sinh.

Phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10: Đối với môn thứ nhất: 135.000 đồng/thí sinh/môn; với môn thứ hai trở đi: 35.000 đồng/thí sinh/môn. Thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu mức thu là 450.000 đồng/thí sinh.

Phúc Khang