Hà Nội tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS với 2 bài thi từ ngày 11/3

05/02/2023 06:45
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023.

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 11/3/2023. Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi lý thuyết và thực hành. Thi lý thuyết vào sáng 11/3/2023, theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 45 phút, tính điểm hệ số 1. Thi thực hành từ chiều ngày 11/3/2023 đến hết ngày 15/3/2023, tính điểm hệ số 3, học sinh trình bày quy trình và làm sản phẩm, thời gian làm bài tối đa 120 phút.

Đối tượng dự thi là học sinh đã học hết lớp 8 tại các trường trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã hoàn thành chương trình giáo dục nghề phổ thông (70 tiết), có điểm tổng kết nghề phổ thông từ trung bình (5,0 điểm) trở lên, không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình nghề phổ thông (nghỉ học không quá 7 tiết).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo từng nghề và theo từng trường. Phòng thi được xếp riêng theo từng nghề, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh. Trong mỗi điểm thi, việc lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi phòng thi được xếp theo thứ tự a, b, c... của tên thí sinh dự thi.

Ảnh minh họa: LT

Ảnh minh họa: LT

Mỗi thí sinh có một số báo danh, gồm 6 chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của cụm thi, đảm bảo trong cụm thi không có thí sinh trùng số báo danh.

Toàn thành phố có một hội đồng thi, hội đồng thi tiếp nhận đề thi từ hội đồng ra đề; tổ chức bàn giao đề thi đến các cụm thi; chỉ đạo và tổ chức coi thi, bảo quản bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm theo quy định của Sở; giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan; tổng kết công tác thuộc phạm vi được giao; thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo chức năng, quyền hạn và quy định.

Hội đồng thi chỉ đạo, xử lý các vấn đề diễn ra tại các điểm thi, ban chấm thi của hội đồng thi theo quy chế thi; tổng hợp, phê duyệt kết quả thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023; báo cáo, xin ý kiến ban chỉ đạo thi thành phố về tình hình tổ chức thi để xử lý các tình huống vượt thẩm quyền.

Mỗi quận, huyện, thị xã có học sinh đăng ký dự thi thành lập một cụm thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023 trong cụm thi; tổ chức họp các cơ sở giáo dục trong cụm để tổ chức, triển khai công tác thi; tổng hợp dữ liệu đăng ký dự thi của các cơ sở giáo dục trong cụm; tổng hợp dữ liệu kết quả chấm thi của cụm thi.

Lãnh đạo điểm thi gồm trưởng điểm thi (là lãnh đạo trường trung học cơ sở), từ 1 đến 2 phó trưởng điểm thi trong đó có 1 phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất là lãnh đạo cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi, 1 đến 2 thư ký điểm thi.

Trước kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra điều kiện dự thi nghề của học sinh dự thi. Hồ sơ kiểm tra điều kiện dự thi gồm: Đơn đăng ký dự thi, sổ gọi tên và ghi điểm. Dự kiến, ngày 21/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ hoàn thành cấp chứng nhận nghề cho học sinh và gửi về các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Anh Trang