Thời gian để thực hiện chương trình học kỳ II tinh giản ra sao?

18/04/2020 06:38
Trần Vũ
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Thời gian nghỉ học dài như thế, việc xây dựng chương trình học kỳ II theo nội dung tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các trường học thực hiện ra sao?

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; việc kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học là rất cần thiết, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và cha mẹ thật sự an tâm khi cho con đến trường đi học lại.

Ngày 15/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ phương án thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020.

Theo đó: “Nếu dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trước ngày 15/6/2020 thì kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia vẫn có thể được tổ chức vào ngày 8 đến ngày 11/8/2020”.

Ngày 13/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh mốc thời gian kết thúc học kỳ II và năm học 2019- 2020.

Theo đó: “Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01/2020, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020".

Ngày 16/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh, học viên nghỉ đến hết 22/4/2020. (Theo Giáo dục Việt Nam, ngày 17/4/2020).

Nhiều tỉnh, thành khác như Cao Bằng, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lào Cai, Hà Nam, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Quảng Ninh… cũng dự kiến cho học sinh đi học vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2020 (Theo Báo Tuổi trẻ ngày 17/4/2020). 

Thời gian để thực hiện chương trình học kỳ II tinh giản ra sao?  ảnh 1
Thời gian để thực hiện chương trình học kỳ II tinh giản ra sao? (Ảnh minh hoa: Daidoanket.vn)

Thời gian nghỉ học dài như thế, việc xây dựng chương trình học kỳ II theo nội dung tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các trường học thực hiện ra sao?

Liệu có kịp thời điểm kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020 và thi Trung học phổ thông Quốc gia hay không?

Đơn cử như ở Thành phố Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020.  

Theo Quyết định số: 3951/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, quy định: 

“Học kỳ II giáo dục Mầm non và Tiểu học bắt đầu từ ngày 13/01/2020; bậc trung học và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 30/12/2019…” .  

Thử tính xem các trường học ở Thành phố Hà Nội có đủ thời gian để hoàn thành chương trình tinh giản học kỳ II trước ngày 11/7/2020 hay không?

1. Đối với giáo dục trung học (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) và giáo dục thường xuyên:

- Tính từ ngày 30/12/2019 ngày bắt đầu học kỳ II theo Quyết định 3951/QĐ-UBND đến ngày 11/7/2020 ngày kết thúc học kỳ II năm học 2019 – 2020 theo Quyết định 736/QĐ- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì thời gian này có 28 tuần.

Thời gian để thực hiện chương trình học kỳ II tinh giản ra sao?  ảnh 2
Nhiều địa phương đề xuất đi học trở lại từ tháng 5 và giữ kỳ thi quốc gia

Trừ đi 12 tuần tạm nghỉ học, gồm: 

+ 01 tuần nghỉ Tết Canh Tý 2020 (8 ngày từ ngày 22/1/2020 đến ngày 29/1/2020).

+ 11 tuần nghỉ do dịch Covid-19 (từ 03/2/2020 đến 22/4/2020);

Như vậy thời gian còn lại ở học kỳ II của giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên là 15 tuần và 01 tuần dự trữ (nghỉ lễ 30/4 và 01/5…).

Theo Quyết định số: 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16-6-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên, áp dụng từ năm học 2017- 2018 trở đi, thì học kỳ II của:

Giáo dục phổ thông (Trung học cơ sở, Trung học phổ thông): Có ít nhất 18 tuần thực học, trong đó có 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác (tuần dự trữ). 

Học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020, thì học kỳ II của bậc học này chỉ thực hiện được 15 tuần thực học, gồm:

- 4 tuần (từ 30/12/2019 đến 21/1/2020) đã thực hiện trước khi nghỉ do dịch bệnh Covid- 19.

- 11 tuần từ ngày 23/4/2020 đến 11/7/2020 (Đã trừ các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5).

Thế nên để hoàn thành chương trình giáo dục theo Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/7/2020 thì bậc học này thiếu 02 tuần.

Do Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: "Trên tinh thần nội dung dạy học đã tinh giản, các trường xây dựng kế hoạch dạy học theo đúng thời gian và chương trình đã tinh giản”. (Theo Báo Hà Nội mới) 

Do vậy, các trường học ở bậc học này căn cứ nội dung dạy học tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch dạy học 11 tuần (tinh giản 02 tuần) cho các môn học, để thực hiện từ ngày 23/4/2020 đến ngày 11/7/2020 là hoàn thành chương trình học kỳ II.

Nếu như phải nghỉ thêm 01 tuần nữa thì sắp xếp môn học còn 10 tuần (tinh giản 03 tuần), tương tự như thế nếu nghỉ thêm 2 hoặc 3 tuần nữa…

Giáo dục thường xuyên:  

Theo Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần thực học (trong đó có 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác).

Học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020, thì học kỳ II của bậc học này thực hiện được 15 tuần thực học, gồm:

- 4 tuần (từ 30/12/2019 đến 21/1/2020 và từ 30/1 đến 01/2/2020) đã thực hiện trước khi nghỉ do dịch bệnh Covid-19.

- 11 tuần từ ngày 23/4/2020 đến 11/7/2020 (Đã trừ các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5).

Để hoàn thành chương trình giáo dục theo Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/7/2020 thì giáo dục thường xuyên không thiếu chương trình.

Do vậy, giáo dục thường xuyên chỉ cần sắp xếp theo nội dung tinh giản các môn học để dạy 11 tuần, từ ngày 23/4/2020 đến ngày 11/7/2020 là hoàn thành chương trình học kỳ II.

Nếu như phải nghỉ thêm 01 tuần nữa thì sắp xếp theo nội dung tinh giản chương trình các môn học còn 10 tuần (tinh giản 01 tuần), tương tự như thế nếu nghỉ thêm 2 hoặc 3 tuần nữa…

+ Giáo dục Mầm non và Tiểu học:

Tính từ ngày 13/ 01/2020 ngày bắt đầu học kỳ II theo Quyết định 3951/QĐ-UBND đến ngày 11/7/2020 ngày kết thúc học kỳ II năm học 2019 – 2020, theo Quyết định 736/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì thời gian này có 26 tuần.

Trừ đi 12 tuần tạm nghỉ học, gồm: 

+ 01 tuần nghỉ Tết Canh Tý 2020 (8 ngày từ ngày 22/1/2020 đến ngày 29/1/2020).

+ 11 tuần nghỉ do dịch Covid-19 (từ 03/2/2020 đến 22/4/2020);

Thời gian còn lại ở học kỳ II của giáo dục Mầm non và tiểu học là 13 tuần và 01 tuần dự trữ (nghỉ lễ 30/4 và 01/5…).

Theo Quyết định số: 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì học kỳ II của giáo dục Mầm non và bậc Tiểu học có ít nhất 17 tuần thực học (trong đó có 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác). 

Thế nên để hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 11/7/2020 thì bậc học này thiếu 03 tuần.

Học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020, thì học kỳ II của bậc học này chỉ thực hiện được 13 tuần thực học, gồm:

-  02 tuần (từ 13/1/2020 đến 21/1/2020 và từ 30/1 đến 01/2/2020) đã thực hiện trước khi nghỉ do dịch bệnh Covid-19.

- 11 tuần từ ngày 23/4/2020 đến 11/7/2020 (trừ các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5).

Do vậy, giáo dục Mầm non và Tiểu học cần sắp xếp xây dựng kế hoạch dạy học 11 tuần (tinh giản 03 tuần) để thực hiện từ ngày 23/4/2020 đến ngày 11/7/2020 là hoàn thành chương trình học kỳ II.

Nếu như phải nghỉ thêm 01 tuần nữa thì sắp xếp theo nội dung tinh giản chương trình các môn học còn 10 tuần (tinh giản 04 tuần), tương tự như thế nếu nghỉ thêm 2 hoặc 3 tuần nữa…

Trần Vũ