Sáng 21-1, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì Lễ trao giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ (CM-KT-NV) năm 2013. Cùng dự có Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng.

Thượng tướng Trương Quang Khánh trao giấy chứng nhận cho các đồng chí sĩ quan chức danh kỹ sư cao cấp.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Trương Quang Khánh đã chúc mừng 26 đồng chí được nhận chức danh kỹ sư cao cấp và 311 đồng chí được nhận chức danh kỹ sư chính năm 2013.

Đồng chí Thứ trưởng BQP nhấn mạnh, những năm qua, Quân ủy Trung ương, BQP rất quan tâm đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ CM-KT-NV.

BQP đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn trong toàn quân để đưa công tác quản lý, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng sĩ quan CM-KT-NV trong Quân đội vào nền nếp, bảo đảm sự liên thông và phối hợp với các ngành ngoài Quân đội, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chất lượng cao, trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức xét duyệt, công nhận cho hàng ngàn cán bộ ngạch khởi đầu và BQP đã bổ nhiệm, công nhận cho 977 các chức danh ngành thanh tra, ngành nghiên cứu khoa học và ngành kỹ thuật.

Việc các đồng chí được nhận các chức danh CM-KT-NV lần này là sự ghi nhận của Quân ủy Trung ương, BQP đối với những đóng góp của các sĩ quan trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nghiên cứu khoa học.

Với tinh thần lao động quên mình, bằng trí tuệ lao động sáng tạo, các đồng chí đã vượt qua khó khăn, gian khổ để trở thành những chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài quân đội. Đó là sự ghi nhận thành tích đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ thuộc BQP.

Những sĩ quan được công nhận chức danh lần này không những có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn mà còn là những đồng chí có phẩm chất chính trị, là tấm gương trong việc nắm bắt những thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới để góp phần phát triển khoa học và công nghệ nước nhà, xây dựng quân đội, xứng đáng cho các sĩ quan trẻ học tập noi theo.

Đồng chí Thứ trưởng BQP mong rằng những đồng chí được nhận giấy chứng nhận các chức danh sĩ quan CM-KT-NV lần này tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập nâng cao năng lực chuyên môn, biến những kết quả đã đạt được trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành các sản phẩm thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo QĐND