Ba Bộ trưởng chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

08/09/2018 06:14 Nhật Minh
(GDVN) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình.

Cụ thể, Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017; Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên; thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Theo dự kiến, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 10/9 - 21/9.

Nhật Minh