"Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý sai phạm"

02/12/2017 07:44 Tấn Tài
(GDVN) - Việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng chưa nghiêm túc dẫn đến sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy, cá nhân liên quan.

Ngày 1/12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức họp báo để thông báo về một số nội dung của hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI diễn ra cùng ngày.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý sai phạm. Ảnh: TT

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy đã thông tin về một số nội dung quan trọng của hội nghị này.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017.

Đà Nẵng kỷ luật một Phó Chủ tịch quận và hai đảng viên

Theo ông Triết, Ban thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các sai phạm theo thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra trung ương,

khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận.

Củng cố nhân sự chủ chốt, tập trung ổn định tình hình, tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội.

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế thì Thành ủy Đà Nẵng cũng nhận định, tình hình chung của thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm.

Tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra, một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý...

Hội nghị lần này cũng nhận định, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm, kết quả chưa đạt được như mong muốn.

Việc tổ chức thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng chưa nghiêm túc dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố, Thành ủy đề ra mục tiêu tổng quát năm 2018. 

Trong đó, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả"...

Theo ông Triết, kết luận hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017.

Bãi nhiệm chức danh Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt

Ông Nghĩa yêu cầu thành phố thực hiện nghiêm túc ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Trong đó, phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nghiên cứu các giải pháp chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép, không phép, hậu cấp phép xây dựng.

Xác định trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu khi để xảy ra sai sót, hướng đến chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép, không phép. 

Tiếp tục rà soát quy hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo quy hoạch gắn với thực hiện các đề án về phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Kế hoạch số 41-KH/TU về thực hiện Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo kế hoạch 41-KH/TU về thực hiện thông báo số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện việc kiểm điểm nghiêm túc.

Đồng thời, tổ chức cho các cơ quan liên quan kiểm điểm theo kế hoạch 41 và đã được Thành ủy thông qua lần thứ 1 vào ngày 30/11 để báo cáo Trung ương.

Tấn Tài