Bản tin lúc nửa đêm của Bộ Tài nguyên về "hủ tục ghi tên trên sổ đỏ"

23/11/2017 10:52 Vũ Phương
(GDVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, trường hợp ghi tên các thành viên vào sổ đỏ chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gây nhiều tranh cãi với quy định ghi thêm thành viên trong gia đình vào sổ đỏ.

Ngay sau khi quy định được cho là phiền phức và làm phức tạp hóa vấn đề, đi ngược lại chính sách cải cách hành chính và đã có nhiều ý kiến cho rằng, thông tư trên là một "hủ tục ngành tài nguyên".

Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng, ngành tài nguyên quy định ghi thêm thành viên trong gia đình vào sổ đỏ nhằm mục đích gì?

Có gây phiền phức, gây khó khăn cho người dân khi làm sổ đỏ, mua bán sang nhượng quyền sử dụng đất.

Thực tế, vừa qua Chính phủ đã và đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, bỏ sổ hộ khẩu là một bước tiến được người dân đồng tình, ủng hộ, trong khi đó thông tư mới của ngành tài nguyên lại ghi thêm thông tin vào sổ đỏ sẽ gây phiền phức và khó hiểu.

Thông tư số 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 5/12 tới đây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai làm rõ thông tin trên.

Đêm 22/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức thông tin về việc ghi thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ gây khó hiểu và bức xúc dư luận cũng như báo chí phản ánh. 

Theo đó, văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư này đã hướng dẫn việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình sử dụng đất.

Quy định này của Thông tư sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất.

Đồng thời không tạo ra các khó khăn hay rào cản mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Quy định này cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất như một số ý kiến đã nêu mà đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự.

Thông tư mới quy định ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ không rõ ràng khiến người dân khó hiểu và cho rằng ngành tài nguyên đang tạo thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân. Ảnh: V.Q

Thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, trường hợp này chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình.

Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 của Luật đất đai.

Trường hợp cấp Giấy chứng đối với đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đó.

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai thì “hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Do đó, khi ghi Giấy chứng nhận thì chỉ thể hiện thông tin các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, các thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất (ví dụ như những người không phải là nhân khẩu mà Nhà nước đã xác định để giao đất cho hộ gia đình trước đây, người không có công đóng góp để tạo lập quyền sử dụng đất của hộ,…) thì không ghi trên giấy chứng nhận.

"Hủ tục sổ đỏ" ở Bộ Tài nguyên đã có ý kiến của Bộ trưởng Hà

Nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư này là phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 98 của Luật đất đai (thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện).

Quy định này nhằm khắc phục những tồn tại trong thực tế triển khai thi hành Luật đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất; do khi xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ các thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình,....

Thông báo cũng chỉ rõ, quy định nêu trên của Thông tư sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất.

Điều này không tạo ra các khó khăn hay rào cản mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Quy định nêu trên của Thông tư cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất như một số ý kiến đã nêu mà đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự (Khoản 2 Điều 212 Bộ Luật dân sự quy định trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản là tài sản chung của gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ).

Chỉ đất nông nghiệp mới phải ghi tên các thành viên trong gia đình trên sổ đỏ

Được biết, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (ngày 19/5/2014) quy định:

“Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo trên sổ đỏ ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (lần lượt thông tin họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Vũ Phương