Cần tính lại định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cấp

11/05/2020 06:06 Thảo Ly
(GDVN) - Khi định mức tiết dạy được quy định hợp lý sẽ hạn chế được việc Ban giám hiệu nhờ giáo viên lên lớp dạy hộ mình như hiện nay một số người vẫn còn vi phạm.

Quy định về số tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông

Theo quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm bắt được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Cần tính lại định mức tiết dạy của Ban giám hiệu các cấp học (Ảnh minh họa: Báo Tuyên Quang)

Định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy định rõ tại Khoản 1 và 2, Điều 7 của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Cụ thể, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần”. 

Công văn 8499/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông cũng nêu rõ:

“Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: số tiết quy định của hiệu trưởng là 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần.

Để thuận tiện cho các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý nhà trường vừa trực tiếp tham gia giảng dạy, việc phân công giảng dạy cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường.

Cần tính lại định mức dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cấp


Ban giám hiệu có cần giáo án lên lớp không?

Việc quy định mang tính đổ đồng giữa Ban giám hiệu bậc tiểu học với Ban giám hiệu bậc trung học, giữa trường hạng 1 so với trường hạng 2, hạng 3 như hiện nay là hoàn toàn không hợp lý.

Trong thực tế, có những trường tiểu học trên dưới 10 lớp (trường hạng 3) thì hiệu trưởng tuần dạy 2 tiết, hiệu phó tuần dạy 4 tiết.

Nhưng có những trường trung học có từ 40 đến 50 lớp thì định mức giảng dạy cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng vẫn không thay đổi.

Việc quy định định mức tiết dạy như thế thật sự chưa được công bằng.

Đó là chưa nói đến một trường tiểu học so với một trường trung học có cùng số lớp thì công việc của Ban giám hiệu 2 trường cũng đã rất khác nhau. Ban giám hiệu trường trung học sẽ bận rộn hơn rất nhiều so với Ban giám hiệu trường tiểu học.

Hàng năm, việc hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, tổ chức ôn tập cho các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia, tổ chức học tập và ôn tập cho học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học cũng đã ngốn không ít thời gian của Ban giám hiệu nhà trường.


Mỗi tuần chỉ vài tiết lên lớp sao Ban Giám hiệu sợ dạy đến thế?

Cũng vì những điều này, không ít hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bậc trung học đã không thể sắp xếp thời gian để lên lớp giảng dạy theo quy định.

Nhiều giáo viên trong trường đã phải chia sẻ công việc với Ban giám hiệu.

Cần quy định tiết dạy theo bậc học và hạng trường

Việc quy định Ban giám hiệu phải tham gia giảng dạy trên lớp một số tiết học như hiện nay là hoàn toàn hợp lý.

Có giảng dạy thực tế, Ban giám hiệu mới hiểu học sinh, mới nắm chắc được chương trình để chỉ đạo chuyên môn.

Thế nhưng, định mức tiết dạy cho Ban giám hiệu mỗi cấp học và mỗi hạng trường cần có sự khác nhau.

Những trường tiểu học thuộc trường hạng 2 và 3 (trên dưới 10 lớp) cần quy định số tiết dạy của hiệu trưởng là 4 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 7 tiết/tuần (4 tiết dạy là 1 buổi, 7 tiết dạy là 1 ngày).

Trường tiểu học hạng 1 từ 28 lớp trở lên, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần và phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần.

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trường hạng 2 và 3, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng 1 từ 28 lớp trở lên thì hiệu trường dạy 1 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần.

Khi định mức các tiết dạy được quy định hợp lý sẽ ngày càng hạn chế được việc Ban giám hiệu nhờ giáo viên lên lớp dạy hộ mình như hiện nay một số người vẫn còn vi phạm.

Thảo Ly