Chính phủ yêu cầu ngăn chặn tối đa thông tin độc hại trên mạng

31/01/2015 08:20 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, nhanh chóng cho các phương tiện truyền thông.

Kết luận phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nhất quán việc tăng cường và chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, nhanh chóng, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả các phương tiện truyền thông mới như mạng xã hội.

Song song với đó, các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nhất là thông tin mạng; phát huy mặt tốt đồng thời kiên trì các biện pháp ngăn chặn tối đa thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan phải tăng cường, chủ động cung cấp thông tin đến truyền thông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng thời yêu cầu tăng cường và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và nâng cao vị thế đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

“Trong dịp Tết năm nay, nhất quyết phải giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí”, Thủ tướng yêu cầu. 

Ghi nhận kết quả tích cực của các ngành trong thời gian qua, Thủ tướng đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; kiên định và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát và cân đối ngân sách nhà nước.

“Kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%, không để đảo lộn cân đối ngân sách, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 5%” - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho năm 2015. Lưu ý phải tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện...

“Năm 2015 phải là năm có tiến bộ vượt bậc về vấn đề này” - Thủ tướng yêu cầu.

Về các lĩnh vực xã hội, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường... Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội bảo đảm cho đối tượng chính sách và người nghèo đón Tết, không được để Nhân dân thiếu đói trong dịp tết; triển khai có hiệu quả các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo. 

Ngọc Quang