Chùm ảnh: Những kỷ vật vô giá của Bác Hồ còn được lưu giữ

20/05/2012 07:03 Hoàng Lâm
(GDVN) - Những kỷ vật của Người rất giản dị, đó có thể chỉ là chiếc bát, đôi đũa, chiếc cốc uống nước hay bộ quần áo của đồng bào dân tộc Người từng dùng...
Bát đũa, cốc uống nước Người từng dùng khi ở Pác Bó, Cao Bằng
Bộ quần áo dân tộc Nùng Bác thường sử dụng khi còn ở Pác Bó
Hòn đá kỳ vắt Bác thường dùng khi đi rừng
Chiếc la bàn Người hay sử dụng khi đi công tác
Siêu sắc thuốc của Bác 
Đồng hồ của Quốc tế "Cứu tế Đỏ" tặng Bác năm 1934
Bộ bàn ghế đá Bác thường làm việc tại Pác Bó, Cao Bằng năm 1941
Khẩu súng Mode, Bác tặng đồng chí Thế An đội viên đội bảo vệ cơ quan Đảng ở hang Pác Bó, Cao Bằng 1941
Phù hiệu Bác dùng dự Hội nghị đệ tứ chiến khu năm 1944
Bản đồ chính trị Đông Dương Bác hay sử dụng

Hoàng Lâm