Công nhân đình công dưới mưa: Hanosimex đã "khuất phục" người lao động

12/03/2015 09:04 Duy Phong
(GDVN) - Theo thông tin từ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, Hanosimex đã thừa nhận hạn chế như thực hiện chưa đúng chế độ việc làm, tiền lương…

Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài: Bị Hanosimex "vắt" kiệt sức, hàng trăm công nhân tổ chức đình công dưới mưaCông nhân đình công vì bị “vắt kiệt sức”, Hanosimex muốn giấu?, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam có Văn bản gửi Báo điện Giáo dục Việt Nam cung cấp thông tin chính thống về sự việc.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp Báo cáo số 12/BC-BQLKCN ngày 09/3/2015 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam về nội dung sự việc.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án các KCN tỉnh Hà Nam.

Theo Báo cáo của Ban quản lý các KCN, vào ngày 05/3/2015, tại Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội chi nhánh Hà Nam xảy ra sự việc ngưng việc tập thể của người lao động. Nguyên nhân chính là người lao động đề nghị: giảm giờ làm, hạn chế tăng ca các ngày chủ nhật, tăng đơn giá sản phẩm theo mức lương mới ban hàng, công bố định mức sớm đối với từng mã hàng khi triển khai sản xuất.

Hàng trăm công đình công yêu cầu: giảm giờ làm, hạn chế tăng ca các ngày chủ nhật, tăng đơn giá sản phẩm theo mức lương mới ban hàng, công bố định mức sớm đối với từng mã hàng khi triển khai sản xuất.

Trước sự việc trên, Ban Quản lý các KCN đã yêu cầu Hanosimex thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lao động như chế độ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, nếu có kiến nghị của người lao động, Ban Quản lý đề nghị Công ty tổ chức đối thoại ngay để giải quyết dứt điểm tránh tình trạng ngưng việc tập thể.

Sau khi làm việc với Ban Quản lý, lãnh đạo Hanosimex đã nhận ra một số hạn chế trong quá trình quản lý nhà máy, đồng thời đồng ý với những yêu cầu của Ban và giải quyết kịp thời một số kiến nghị của người lao động. Vì vậy, người lao động đã đồng thuận và trở lại làm việc bình thường. 

Duy Phong