Đại biểu Dương Trung Quốc: Nêu gương nên từ con người cụ thể

27/10/2018 08:12 Đỗ Thơm
(GDVN) - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, bài toán nêu gương từ những con người rất cụ thể sẽ giúp lan tỏa và làm cho niềm tin được nhân lên.

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).

Trao đổi xung quanh quy định này, đại biểu Dương Trung Quốc – đoàn Đồng Nai cho rằng, chúng ta củng cố lòng tin của nhân dân bằng những tấm gương, con người cụ thể.

Vì thế tính nêu gương, bài toán nêu gương từ những con người rất cụ thể sẽ giúp lan tỏa và làm cho niềm tin được nhân lên.

Đại biểu Dương Trung Quốc. Ảnh: Đ.T

“Tôi cho rằng cần thay đổi nhận thức về vấn đề từ chức của cán bộ”, đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Đại biểu Dương Trung Quốc phân tích, trước kia, chuyện các cụ nhà mình từ chức là rất bình thường. Đôi khi chỉ vì tập quán truyền thống, về cư tang cha mẹ họ cũng từ chức.

“Họ được dạy rất nhiều về tính liêm sỉ. Điều đó chúng ta đang thiếu.

Chúng ta nhân danh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhưng lại không thấy hiệu quả của mình đóng góp cho xã hội là có lợi hay hại", đại biểu đánh giá.

Vị đại biểu đoàn Đồng Nai cho rằng cần làm rõ, thế nào là tự nhận thấy mình không đủ điều kiện, uy tín, năng lực..để chủ động xin từ chức.

Những điều này này cần biến nó thành cụ thể, chi tiết để thực thi hiệu quả.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Lê Công Nhường – đoàn Bình Định cho rằng, Tổng Bí thư ký ban hành quy định về việc nêu gương là việc làm cần thiết.

Ông cha ta có câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, trên không ngay thẳng, chính trực, quang minh thì bên dưới tất sẽ loạn. 

“Cho nên, tất cả các khâu thì cấp trên phải nêu gương trước.

Quy định mới yêu cầu cấp trên nêu gương trước từ các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương phải nêu gương trước, từ trong cuộc sống đến công việc.

Tôi hoàn toàn tán thành quy định này”, đại biểu Lê Công Nhường bày tỏ quan điểm.

Quy định Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi.

Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Càng ở trên cao càng phải là gương sáng

Đại biểu đánh giá đây là một điểm mới và điểm này từ lúc dự thảo đã được dư luận đồng tình ủng hộ.

Nếu cán bộ soi lại bản thân không đủ năng lực, là người đứng đầu cũng nên có văn hóa từ chức.

"Giống như một số nước, quan chức của họ khi thấy không đủ năng lực lãnh đạo điều hành thì họ từ chức để nhường cho người khác.

Khi ban thành quy định này, Bộ Chính trị sẽ có biện pháp giám sát để quy định được thực hiện.

Nhưng theo tôi giám sát cao nhất là của nhân dân, thông qua Mặt trận tổ quốc, qua phản ánh của tri về lối sống, điều hành của lãnh đạo", đại biểu Nhường nói.

Điều 2. Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. 

2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. 

3. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể.

Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. 

4. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công.

Tâm huyết, tận tuỵ với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

5. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. 

6. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến.

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. 

7. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống.

Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. 

8. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi.

Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Đỗ Thơm