Học sinh nào được miễn bài thi Ngoại ngữ xét công nhận tốt nghiệp?

17/03/2018 06:31 Linh Anh
(GDVN) - Những trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm...

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông bắt buộc phải làm bài thi môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên có nhiều trường hợp sẽ được miễn thi bài thi này.

Với với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Học sinh nào được miễn bài thi Ngoại ngữ xét công nhận tốt nghiệp? (ảnh minh họa: Thùy Linh)

Đối với thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp.

Những trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hoặc thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018, cụ thể như sau:

Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018 sẽ được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, Bộ  Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn bài thi này trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018.

Linh Anh