Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội đối với cá nhân

03/07/2020 16:19 Hồ Thu
GDVN- Ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Với mong muốn tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Tại đây, người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như: Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất; Giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần; Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư;

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích;

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác;

Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; Điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng Bảo hiểm xã hội; Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg;

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; Người hưởng lĩnh chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện 02 motion graphic: “Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và “Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đối với cá nhân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp 02 motion graphic này tại các link youtube sau đây:

1. Motion graphic “Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

https://www.youtube.com/watch?v=f3nh5RswGAk

2. Motion graphic “Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

https://www.youtube.com/watch?v=mRinPhYqQBo

Hồ Thu