Một số phân tích cho rằng những binh sỹ lạ ở Crimea được Moscow nói là lực lượng tự vệ địa phương thực chất là các binh sỹ đặc nhiệm được huấn luyện rất kỹ càng và bài bản của Nga.

Nhận định đưa ra kết luận này dẫn chứng là loại súng trường và một số trang thiết bị (đã được lược bỏ gần hết) đều thuộc loại vũ khí được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Nga.

Thậm chí có người cũng đã so sánh những người lính lạ ở Crimea cũng như trang bị của họ với ảnh chụp đặc nhiệm của Nga từ một cuốn lịch tranh mang màu sắc quân đội.

Lê Dũng Cường