Một quyết định, Hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn phải ký 3 lần mới đúng

08/03/2019 07:17 Phương Linh
(GDVN) - Một quyết định cho viên chức thôi việc với nhiều lỗi sơ đẳng, nhưng Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn vẫn nhắm mắt ký bừa, đến lần thứ 3 mới đúng.

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, bà Lê Thị Tuyết Oanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bị tiến hành kỷ luật Cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền.

Lý do là bà Oanh bị kết luận đã có hành vi lập hồ sơ khống, để rút ruột tiền ngân sách của Nhà nước.

Ngày 7/3/2019, theo phản ánh của giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, bà Lê Thị Tuyết Oanh – Hiệu trưởng vừa ký quyết định cho viên chức thôi việc, nhưng đáng lưu ý là văn bản đầy rẫy những lỗi sai cơ bản, mà bà Oanh vẫn ký, nên phải ký văn bản đến lần thứ 3 mới đúng.

Quyết định được bà Oanh ký ngày 14/2, với nhiều lỗi rất sơ đẳng (ảnh: GVCC)

Cụ thể: Ngày 14/2/2019, bà Lê Thị Tuyết Oanh – Hiệu trưởng ký quyết định cho viên chức Hồ Thị Kiều Liên – Kế toán của trường thôi việc (theo đơn cá nhân) từ ngày 1/3/2019.

Cảnh cáo về Đảng đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Đà Lạt)

Tuy nhiên, trong phần căn cứ của quyết định này lại ghi là xét đề nghị của Phòng Tài vụ, mà theo đúng quy định thì Trường tiểu học không được phép có phòng này.

Cũng trong quyết định này ghi rõ bà Liên sinh năm 1996, nhưng tổng thời gian công tác lại ghi là 28 năm 9 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thôi việc là 18 năm 7 tháng.

Như vậy, điều này có nghĩa rằng, tuổi đời của bà Liên còn thấp hơn cả tuổi nghề, thời gian công tác của bà.

Quyết định được bà Oanh ký ngày 15/2, nhưng các lỗi sai sót vẫn còn y nguyên (ảnh: GVCC)

Điều đáng lưu ý, quyết định với nhiều lỗi sai như vậy, nhưng bà Oanh vẫn ký tên, đóng dấu tròn của nhà trường, với vai trò mình là người đứng đầu, Hiệu trưởng.

Khi quyết định này nộp đi với nhiều chi tiết sai như vậy, nên đã bị trả về để sửa lại. Ngày 15/2/2019, bà Oanh cho chỉ đạo làm lại quyết định mới, nhưng số văn bản thì vẫn lấy số cũ.

Thế nhưng, nội dung quyết định này hoàn toàn không có sửa gì, so với quyết định đã được ký ngày 14/2, có khác là chỉ khác ngày ký.

Quyết định được bà Oanh ký lần thứ 3, cũng ký ngày 15/2, nhưng các lỗi sai sót đã được chỉnh lại (ảnh: GVCC)

Bà Lê Thị Tuyết Oanh – Hiệu trưởng vẫn thay mặt nhà trường ký tên, đóng dấu vào quyết định này.

Nhận thấy các lỗi sai sót vẫn chưa được sửa, văn bản với nội dung này lại được sửa đến lần thứ 3 thì mới đúng, với cùng ngày ký là 15/2 và cùng số văn bản so với văn bản cũ.

Như vậy, có thể thấy rằng, chỉ một quyết định cho viên chức thôi việc, vậy mà nhà trường phải làm đến lần thứ 3 thì mới đúng nội dung, và đáng lưu ý là dù sai rất nhiều lỗi sơ đẳng, bà Lê Thị Tuyết Oanh – Hiệu trưởng vẫn “nhắm mắt” ký bừa đến lần thứ 3 thì mới đúng.

Phương Linh