Năm 2017, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu?

10/02/2017 10:21 Linh Hương
(GDVN) - Quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 nêu rõ điều kiện dự thi, việc đăng ký dự thi của các thí sinh, đặc biệt là thí sinh tự do.

Theo quy chế, đối tượng dự thi kỳ thi quốc gia 2017 là người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT) trong năm tổ chức kỳ thi;

Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

Người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp và các đối tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Năm 2017, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu? (Ảnh đăng trên giaoduc.net.vn)

Các đối tượng dự thi đảm bảo 3 điều kiện dưới đây thì mới được tham dự kỳ thi: 

- Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

- Ngoài ra phải đảm bảo thêm các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém.

Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định tại hai điểm trên còn phải đảm bảo các điều kiện:

+ Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

Bộ cũng lưu ý, hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu? 

Học sinh THPT đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định.

Khi đó, Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở GD&ĐT;

Sở GD&ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT; Bộ GD&ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc.

Linh Hương