Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

07/04/2021 10:39 Theo TTXVN
GDVN- Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: TTXVN.

Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước - ông Trần Sỹ Thanh:

Họ và tên: Trần Sỹ Thanh; Ngày sinh: 16/3/1971; Ngày vào Đảng: 3/6/1995; Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Trình độ được đào tạo:Trình độ lý luận chính trị: Cao cấpTrình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ năm 2004-2007: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Từ năm 2007-11/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2008-10/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011.

Từ tháng 10/2010-1/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 1/2011-6/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 6/2012-2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 2/2015-10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 10/2015-12/2017: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ 24/12/2017-8/2020: Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Từ 24/8/2020: Trao quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Từ 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo TTXVN