Sở Giáo dục Thái Nguyên vội vàng cho dùng giáo trình tiếng Anh chưa được phép

03/08/2017 07:08 Trần Việt - Hữu Chí
(GDVN) -Sở Giáo dục Thái Nguyên đã tự ý thẩm định, cho phép triển khai giáo trình Explore Our World tiếng Anh lớp 1, 2 dù biết rằng đây là việc làm mà Bộ chưa đồng ý.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 15/03/2017, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HiEdu Books (Công ty HiEdu Books) có công văn đề nghị số 1503/CV-HIEDU gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc xin ý kiến đánh giá chuyên môn bộ giáo trình Explore Our World trong dạy và học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 cấp tiểu học.

Sau khi nhận được công văn đề nghị trên, ngày 12/04/2017, ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã ký văn bản số 539/SGDĐT-GDTrH về việc thẩm định bộ giáo trình Explore Our World trong dạy và học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 cấp Tiểu học gửi Công ty HiEdu Books

Văn bản số 539/SGDĐT-GDTrH về việc thẩm định bộ giáo trình Explore Our World trong dạy và học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 cấp Tiểu học gửi Công ty HiEdu Books. 

Nội dung văn bản nêu rõ: Cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HiEdu Books phối hợp với các phòng ban liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên giới thiệu và triển khai bộ giáo trình Explore Our World trong dạy và học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 tăng cường ở cấp tiểu học tại Thái Nguyên trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất của các Trường tiểu học từ năm học 2017 - 2018.

Sở Giáo dục Bắc Ninh cho phép dạy giáo trình tiếng Anh khi Bộ chưa thẩm định

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HiEdu Books chịu trách nhiệm về việc cung cấp bộ giáo trình Explore Our World cho thư viện các nhà trường và tập huấn cho giáo viên dạy bộ giáo trình này trước khi thực hiện.

Yêu cầu phía Công ty khi triển khai thực hiện ở tại trường nào phải có biên bản làm việc với Hiệu trưởng các nhà trường. Đồng thời, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HiEdu Books có trách nhiệm báo cáo tiến trình thực hiện của Công ty với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vào đầu và cuối năm học.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay đối với giáo trình Explore Our World chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc thẩm định, cho sử dụng.

Cụ thể, ngày 27/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 4329/BGDĐT-GDTH về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học gửi các Sở giáo dục và đào tạo thể hiện rất rõ việc này.

Các tài liệu thay sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sử dụng dạy thí điểm hoặc tự chọn gồm:

Let’s Go, Nhà Xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2003-2004.

Family and Friend, Nhà Xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn đã triển khai từ năm học 2010-2011 với tự nguyện của cha mẹ học sinh tại một số trường tiểu học của TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa  - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Thừa Thiên - Huế...

Trước sự việc trên, ngày 31/07/2017, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc này.

Tại buổi làm việc, ông Đức cho biết: “Chúng tôi chưa cho phép dạy cái đó (giáo trình Explore Our World - PV), chúng tôi chỉ có công văn trả lời phúc đáp cái đó. Trong điều kiện của chúng tôi phải được Bộ phê duyệt thì mới triển khai.

Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên trong buổi làm việc với phóng viên. Ảnh Hữu Chí.

Năm 2013, Bộ có công văn danh sách các giáo trình nhưng khá lâu rồi, không còn phù hợp nữa thì nhiều Sở trong toàn quốc cũng có kiến nghị câu chuyện là cho phép để thẩm định một số giáo trình mới, cập nhật hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi làm cũng rất cẩn thận và ủng hộ cái đó thôi, quan điểm của chúng tôi là Bộ phải cho phép giáo trình đó được thẩm định về tính khoa học, nội dung liên quan được phép phát hành thì mới triển khai”.

Trong buổi làm việc, ông Đức cũng thừa nhận việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hơi vội vàng cho phép Công ty HiEdu Books triển khai giáo trình này.

“Thật sự là chúng tôi cũng hơi vội vàng vì nghĩ nó cũng lâu rồi nên Sở cũng muốn chuẩn bị sẵn khi mà Bộ đồng ý về mặt chủ trương cho phép các Sở thẩm định thì sẽ kịp cho năm học mới”, ông Đức nói.

Như vậy, việc tự ý thẩm định rồi cho phép đưa giáo trình khi mà Bộ chưa ban hành, cho sử dụng vào việc dạy học của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên là hoàn toàn sai với quy định.

Trước thông tin trên, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc kiểm tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong việc tự ý thẩm định, cho phép triển khai giáo trình Explore Our World này.

Ngày 27/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 4329/BGDĐT-GDTH về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện rất rõ việc này.

Các sách giáo khoa và tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc thẩm định và cho phép sử dụng là những tài liệu có tên ở văn bản này.

Trần Việt - Hữu Chí