Trưởng Phòng Giáo dục “phối hợp” với Hiệu trưởng trù dập người tố cáo?

25/05/2015 03:00 Hải Ninh
(GDVN) - Từ năm 2013, nhiều giáo viên Trường MN Sao Mai đã có đơn tố cáo bà Ngụy Thị Mến (Hiệu trưởng) nhiều vi phạm về quản lý tài chính, có dấu hiệu trục lợi cá nhân.

Sai phạm "chồng" sai phạm

Ngày 15/4/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 956/KL-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký liên quan đến những sai phạm của bà Ngụy Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo kết luận, việc Trường MN Sao Mai sử dụng “Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới” đã sử dụng từ tháng 5/2006 là vi phạm Điều 26, Luật Kế toán năm 2003.

Một số chứng từ thanh toán chưa đúng quy định pháp luật; một số khoản chi không có trong quy chế chi tiêu nội bộ, không đúng chế độ.

Đơn thư tố cáo của giáo viên trường Mầm non Sao Mai gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc trường sử dụng “Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới” để theo dõi và công khai tài chính và việc thông báo công khai gồm cả một số khoản chi chưa được quyết toán và số liệu công khai không đúng với số liệu chi được quyết toán qua Kho bạc là việc làm tùy tiện, không đúng quy định. Trách nhiệm trước hết thuộc Hiệu trưởng.

Nội dung tố cáo Hiệu trưởng trục lợi cá nhân vì 15 tháng liên tục không lên lớp vẫn nhận tiền thâm niên và 35% tiền ưu đãi là tố cáo đúng một phần.

Cụ thể, việc tham gia các hoạt động giáo dục của Hiệu trưởng chưa đảm bảo định mức số giờ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Ông Vi Xuân Lâm, Trưởng phòng Nội vụ (bên trái) và ông Nguyễn Xuân Ngân, Phó Chánh thanh tra UBND TP.Bắc Giang làm việc với phóng viên. Ảnh: Hải Ninh

Về nội dung tố cáo bà Ngụy Thị Mến vi phạm quy chế dân chủ trong chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của nhà trường, kết luận thanh tra khẳng định, nội dung tố cáo là đúng.

Cụ thể, về công tác thi đua khen thưởng: Ngày 26/5/2014, Nhà trường tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014. Kết quả kiểm phiếu lần 1 có 29 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Theo kết quả,  Nhà trường đã lập danh sách báo cáo Ban thi đua của Phòng Giáo dục. Sau khi xem xét, Phòng Giáo dục đã yêu cầu Trường làm lại danh sách theo hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học.

Ngày 27/5/2014, Hiệu trưởng trường không tổ chức bình xét mà lại có công văn đề nghị các danh hiệu thi đua cuối năm 2013 – 2014 gửi ban thi đua Phòng Giáo dục, trong đó danh hiệu Lao động tiên tiến là 21 giáo viên và được xếp lại theo thứ tự tín nhiệm từ cao đến thấp (giảm 8 lao động tiên tiến so với kết quả xếp loại lần 1, trong đó có 7 giáo viên ký đơn tố cáo).

Mặc dù, Hiệu trưởng không đạt tỷ lệ tín nhiệm nhưng vẫn có tên trong danh sách này. Việc đưa 8 giáo viên ra ngoài danh sách không có sự bàn bạc thống nhất trong Ban giám hiệu Nhà trường.

Sau đó, ngày 28/5/2014, Hiệu trưởng mới triệu tập họp để bình xét thống nhất lại các danh hiệu thi đua.

Cuộc họp này không bỏ phiếu mà chỉ ghi biên bản theo ngày tháng của biên bản kiểm phiếu lần 1, coi đây là kết quả bỏ phiếu lần 2.

Danh sách này cũng chỉ có 21 giáo viên đạt lao động tiên tiến theo đúng danh sách đã gửi lên Phòng Giáo dục.

Như vậy, việc bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 của Trường Mầm non Sao Mai không đúng các hướng dẫn của cấp trên, không công khai, dân chủ, mang tính chủ quan, áp đặt của Hiệu trưởng.

Liên quan đến nội dung tố cáo Hiệu trưởng phối hợp với Trưởng Phòng Giáo dục TP. Bắc Giang trù dập người tố cáo bằng cách cho luân chuyển 3 giáo viên đi trường khác.

Theo kết luận thanh tra, việc Phòng Giáo dục gặp gỡ, trao đổi với 3 giáo viên về việc luân chuyển tới trường khác là có thật. Việc đặt vấn đề luân chuyển với một số giáo viên trong khi không có kế hoạch dẫn tới nghi ngờ việc giáo viên tố cáo bị trù dập, Phòng Giáo dục phải nghiêm túc rút kinh nghiệm…

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND TP. Bắc Giang có hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường MN Sao Mai trong việc để ra những sai phạm và bố trí công tác phù hợp để ổn định nội bộ trường.

Đồng thời xem xét lại việc xét thi đua năm học 2013 – 2014 của trường, việc bổ nhiệm, điều chuyển...

Vụ án "điểm", sẽ xử lý nghiêm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 22/4/2015, UBND TP. Bắc Giang đã có công văn chỉ đạo các Phòng ban thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 13/5/2015, Phòng Nội vụ có báo cáo việc thực hiện kết luận. Theo đó, ngày 27/4/2015, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức kiểm điểm đối với bà Ngụy Thị Mến tại cơ sở và tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố lập hội đồng kỷ luật bà Mến theo quy định.

Ngày 11/5, hội đồng kỷ luật cán bộ UBND Thành phố đã tổ chức họp và đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà mến với hình thức khiển trách và ngày 13/5, Chủ tịch UBND Thành phố có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Mến…

Sổ theo dõi tài chính bị tố là lập khống của Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai.

Về việc bình xét các danh hiệu thi đua, sau khi rà soát lại đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục và kiểm tra phiếu đánh giá viên chức năm học 2013 – 2014 của Nhà trường thì việc hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND TP công nhận 20 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là đúng quy định, số còn lại do không đủ điều kiện bình xét hoặc được bình xét nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Bắc Giang chỉ ra nhiều sai phạm của bà Mến, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai.

Tuy nhiên, việc kết luận, xử lý những sai phạm tại Trường MN Sao Mai không được sự đồng ý của nhiều giáo viên trong Nhà trường.  

Tại kết luận của UBND tỉnh không nêu rõ sai phạm trong thu chi khi trường thành lập hai sổ "quỹ đen" dẫn tới việc sai phạm này không bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra còn một số nội dung mà đoàn thanh tra không làm rõ là như: việc giả mạo chữ ký của giáo viên vào sổ dự giờ để hưởng 35% phụ cấp đứng lớp, trù dập 8 giáo viên đã ký đơn, lập danh sách giả mạo để báo cáo Phòng Giáo dục…

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vi Văn Lâm, Trưởng Phòng Nội vụ TP. Bắc Giang cho biết: “Vụ việc được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo là vụ điểm và phải xử lý nghiêm. Quan điểm của thành phố là không bao che với bất cứ sai phạm nào tại Trường mầm non Sao Mai. UBND Thành phố sẽ hoàn tất việc xử lý những sai phạm và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/5/2015”.

Hải Ninh