Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ cần phải nêu gương như thế nào?

03/10/2018 16:38 Theo VOV
(GDVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín.

Đây là những nội dung quan trọng được thể hiện trong dự thảo “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trình Trung ương tại Hội nghị lần thứ 8.

Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Việc nêu gương của những người giữ vị trí then chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo động lực lớn, sức lan tỏa mạnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự thảo “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trình Trung ương tại Hội nghị lần thứ 8, khóa XII. Ảnh: VOV

Chủ động từ chức khi không đủ uy tín 

Dự thảo quy định từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cùng với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên còn phải trung thành tuyệt đối, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Nêu cao tính chiến đấu, có chính kiến, quan điểm rõ ràng, đúng đắn trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. 

Những người này phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng; không ngại khó khăn, gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm…

Từng đồng chí thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch và giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ thẳng thắn, trung thực, năng động, sáng tạo, đổi mới. Chú trọng phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài.

Quy định cũng yêu cầu từng người giữ vị trí trên phải mẫu mực về đạo đức, lối sống. Minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. Dũng cảm nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm, không tranh công đổ lỗi…

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.

Kiên quyết chống lạm quyền, sống xa hoa

Dự thảo cũng quy định những điều mà mỗi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: 

Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, "tư duy nhiệm kỳ", công thần, tự cao, tự đợi, háo danh, phô trương; hứa suông, nói không đi đôi với làm, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền;

Quan liêu, xa dân, gây phiên hà, hách dịch với nhân dân. Lợi dụng tập thể để trốn tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện ý đồ cá nhân;

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi… cũng là hành vi mà quy định yêu cầu mỗi người phải kiên quyết chống.

Ngoài ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần phải kiên quyết chống việc lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập "sân sau ”, "lợi ích nhóm "; sử dụng tiền, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi.

Kiên quyết chống tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức hay để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, chi phối, thao túng các công việc như công tác cán bộ, xin dự án, cấp đất, đấu thầu, mua cổ phần...; sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn; đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài.

Từng đồng chí phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyển và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; can thiệp, gây áp lực trong công tác cán bộ…

Việc lãng phí thời gian làm việc, nhân lực, công quỹ, tài sản, phương tiện công hay tạo dư luận, gây ảnh hưởng nhằm đề cao cá nhân mình, tô hồng thành tích hoặc bôi nhọ, hạ thấp uy tín tập thể, cá nhân khác… cũng là những điều phải kiên quyết chống.

Theo VOV