Ngày 14/4/2014 một chiếc xe tăng T-64B của Lục quân Ucraine trong lúc di chuyển đến thi trấn ở Đông Nam, Ucraine đã bị một nhóm thường dân tại thị trấn này vây chặn, không có di chuyển.

Nhiều thông tin cho rằng đây là chiếc xe tăng T-64B thuộc lực lượng tăng cường mới được Kiev điều động đến Đông Nam Ucraine tham gia giải quyết các vụ bạo động.

Lê Dũng Cường