Việt Nam sẽ thu thập bản đồ lãnh thổ các thời kỳ

Để phục vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam sẽ thu thập bản đồ biên giới lãnh thổ qua các thời kỳ.

Để phục vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam sẽ thu thập bản đồ biên giới lãnh thổ qua các thời kỳ.

Cục trưởng Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, hiện đơn vị này đang xây dựng đề án cơ sở dữ liệu bản đồ cổ Việt Nam.

"Chúng tôi dự định sẽ kêu gọi các tổ chức cá nhân ở Việt Nam, cũng như ở nước ngoài đóng góp tư liệu. Ngoài ra, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam sẽ liên hệ với các thư viện lớn ở các nước như Pháp, Mỹ, Anh..., hợp tác tìm nguồn tư liệu ở đó".

An Nam Đại quốc họa đồ
An Nam Đại quốc họa đồ
 


Ông Hùng nói thêm, vẫn chưa xác định cụ thể khi nào chính thức triển khai đề án. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả vấn đề kinh phí.

Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn đầu việc xây dựng trang web về bản đồ trực tuyến Việt Nam. Theo ông Nguyễn Tuấn Hùng,  từ nay đến cuối năm, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trang web sẽ chính thức được công khai trên mạng Internet.

{iarelatednews articleid='6018,6705,6008,5791,5102,4552,4304'}

Hoàng Hạnh/KH&ĐS

Đang tải tin...