Yonhap: Kim Jong-un chuẩn bị lý luận lật đổ Jang Song-thaek từ tháng 6

23/12/2013 06:55 Hồng Thủy
(GDVN) - Bộ Chính trị mở rộng đảng Lao động Triều Tiên ngày 8/12 đã sử dụng tài liệu này để đấu tố Jang Song-thaek, Kim Jong-un đã chuẩn bị "công cụ lý luận".
Jang Song-thaek khi còn đương chức.

Hãng tin Yonhap ngày 22/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu chuẩn bị tư tưởng cho chiến dịch thanh trừng "Jang Song-thaek và đồng bọn" kể từ khi ông phát biểu yêu cầu tăng cường thể chế "lãnh đạo duy nhất" trước lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên, Quân ủy trung ương và Nội các.

Nhà xuất bản đảng Lao động Triều Tiên đã biên tập phát biểu của Kim Jong-un với tiêu đề: "Về việc tăng cường thể chế lãnh đạo duy nhất của đảng theo yêu cầu phát triển của cách mạng" thành một tập tài liệu cầm tay.

Trong tài liệu này, Kim Jong-un nhắc đến việc Kim Nhật Thành, ông nội của mình và là người sáng lập đất nước đã "vạch trần và đập tan tập đoàn âm mưu chống đảng ở ngay trong đảng".

Tài liệu tuyên truyền bài phát biểu của Kim Jong-un được cho là bước "chuẩn bị lý luận" để thanh trừng thế lực Jang Song-thaek từ tháng 6.

Tiếp đó, Kim Jong-un đưa ra 10 nguyên tắc lớn trong việc tăng cường thể chế "lãnh đạo duy nhất", trong đó nguyên tắc thứ 6 điều 5 nhấn mạnh "phản đối và kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng ngoài mặt trung thành nhưng âm mưu lật đổ, đồng sàng dị mộng của mọi thành phần chủ nghĩa gia đình, chủ nghĩa địa phưng và chủ nghĩa bè phái phá hoại và ăn mòn đoàn kết thống nhất trong đảng."

Trong hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đảng Lao động Triều Tiên ngày 8/12 đã sử dụng tài liệu này để đấu tố Jang Song-thaek, Kim Jong-un đã chuẩn bị "công cụ lý luận bằng" bài phát biểu này nhằm lật đổ thế lực của Jang Song-thaek, các nhà phân tích nhận định.

"10 nguyên tắc tăng cường thể chế lãnh đạo duy nhất của đảng" là tài liệu được Kim Jong-il đưa ra sau khi được xác nhận là người kế vị Kim Nhật Thành vào ngày 14/4/1974, trong đó nhấn mạnh tư tưởng Kim Nhật Thành là "hệ tư tưởng duy nhất", xác lập Kim Jong-il là "hệ thống lãnh đạo duy nhất" của Bắc Triều Tiên buộc toàn xã hội phải tuân thủ.

Yonhap nhận xét, sau 39 năm, ông Kim Jong-un sửa lại một chút 10 nguyên tắc của cha mình và phát biểu nó trước giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên nhằm củng cố vị trí, vai trò lãnh đạo của cá nhân mình tại quốc gia này.

Hồng Thủy