Dấu ấn trong năm 2017 và dự kiến năm 2018 của Hiệp hội

02/01/2018 09:26 Nguyễn Hoàng Trúc
(GDVN) - Trong năm 2017, với những kết quả hoạt động của mình, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đã tạo được những dấu ấn tiêu biểu...

Những dấu ấn

Trong năm 2017, với những kết quả  hoạt động của mình, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội) đã đã tạo được những dấu ấn tiêu biểu cần ghi nhận:

1. Hơn hẳn những năm trước đây, trong năm 2017, Hiệp hội đã nhận được nhiều văn bản đề nghị góp ý, nhiều giấy mời tham dự các cuộc họp, hội thảo của các cơ quan Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa,...) về các vấn đề quan trọng liên quan đến đổi mới giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng.

Đáp ứng các yêu cầu trên, Hiệp hội cũng khá bận rộn để có thể “sản xuất” ra gần 20 văn bản gửi đóng góp ý kiến, kiến nghị, được Thủ tướng cùng các cấp quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền quan tâm tiếp nhận và xem xét giải quyết những vấn đề “nóng” của giáo dục, đào tạo.  

Đồng thời cơ quan ngôn luận của Hiệp hội (Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam giaoduc.net.vn, Tạp chí Giáo dục và Xã hội) cũng đã tập trung tới 95% trở lên dung lượng để nói về giáo dục với trên vài ngàn bài viết có chất lượng, giành được nhiều tình cảm tốt của đông đảo bạn đọc.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam lần thứ 4.

2. Năm 2017, Hiệp hội tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài.

Hiệp hội đã ký kết một số văn bản thỏa thuận ghi nhớ với Hội đồng giáo dục cao đẳng, đại học Hàn Quốc, với Hội đồng Anh.

Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hiệp hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến triển thêm một bước cụ thể, quan trọng và hiệu quả với sự tôn trọng và cầu thị lẫn nhau.

3. Vượt qua các khó khăn và thách thức, Hiệp hội đã hoàn thành Chương trình hoạt động của năm 2017 với tỉ lệ khá cao (gần 90%) và hiệu quả thiết thực.

Ở đó, Hiệp hội đã thể hiện vai trò đồng hành của mình với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng tư vấn, phản biện được tập trung thể hiện rõ trong các nội dung đóng góp rất trách nhiệm, rất tâm huyết, khả thi, phù hợp với định hướng chung đổi mới, tiến bộ và hòa nhập của đất nước.

Ngày 27/10/2017, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hội đồng giáo dục cao đẳng, đại học Hàn Quốc chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Thùy Linh)

4. Bên cạnh những hoạt động vĩ mô như tổ chức các hội thảo lớn mời toàn thể hội viên tham gia, trong năm 2017, Hiệp hội đã thúc đẩy mạnh mẽ thành lập các câu lạc bộ khối ngành để tạo nền tảng cho các hoạt động vi mô, thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm rất cụ thể và chuyên sâu các vấn thuộc phạm vi từng ngành, nghề.

Tại “sân chơi” tốt này, các hội viên trao đổi, thấu cảm, từ đó liên kết hỗ trợ lẫn nhau một cách thiết thực.

Câu lạc bộ khối trường thuộc địa phương quản lý, Câu lạc bộ khối trường cao đẳng sư phạm, Câu lạc bộ khối trường Mỹ thuật công nghiệp ứng dụng đã lần lượt ra đời với Ban Chủ nhiệm cùng chương trình hành động thực tế của năm 2018 và những năm tới.

Dự kiến, trong năm 2018, Câu lạc bộ khối trường khác tiếp tục được thành lập (Câu lạc bộ Khối trường miền Tây đồng bằng Sông Cửu Long, Câu lạc bộ Khối trường sư phạm kỹ thuật, Câu lạc bộ Khối trường điều dưỡng sẽ được thành lập).  

Theo hướng này, tính chất nghề nghiệp của Hiệp hội sẽ đi vào cụ thể, hiệu quả, thực chất hơn và đa dạng với những sắc màu mới.

Cũng từ đó, chất lượng đào tạo của các trường hội viên cũng sẽ được nâng dần lên đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Ngày 8/12/2017, Câu lạc bộ khối trường đào tạo mỹ thuật ứng dụng trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chính thức ra mắt.

5. Trong năm 2017, những hoạt động với những kết quả tốt của một số tổ chức trực thuộc đã góp phần tạo cho hoạt động của Hiệp hội thêm đa dạng và phong phú hơn năm trước.

Tiêu biểu là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục. Với sứ mệnh và chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ nguyên tắc đánh giá trung thực, khách quan, trong năm 2017, Trung tâm đã kiểm định được 19 trường.

Trung tâm cũng đã ký kết hợp đồng kiểm định với 18 trường trong năm 2018.

Bên cạnh đó, thực hiện sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh năm 2017 của 52 trường đại học, cao đẳng.

6. Năm 2017, thông qua việc chủ trì tổ chức các hội thảo về các vấn đề “nóng” của ngành, Hiệp hội đã cho ra đời 3 cuốn sách về các nội dung quan trọng như:

"Tự chủ đại học, một trong các giải pháp quan trọng để đổi mới giáo dục đại học, Tự chủ đại học – Cơ hội và thách thức";

"Thực trạng và các giải pháp quan trọng để củng cố, phát triển hệ thống các trường ngoài công lập";

Đồng thời Hiệp hội còn sưu tầm, chọn tuyển và cho in cuốn sách "Tư liệu về Đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 1987-1997".

Cuốn sách không chỉ giúp ta nhìn nhận kết quả của giai đoạn đầu nói riêng, của 30 năm đổi mới giáo dục đại học nói chung mà còn gợi mở những giải pháp, những quyết tâm mới để thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học tiến tới bắt kịp nhu cầu của thực tế cuộc sống hội nhập với hiệu quả thiết thực.

7. Những tiếng nói đồng tình, ủng hộ cũng như phối hợp và hỗ trợ tích cực để Hiệp hội vươn lên phát triển bền vững đã nhiều và rõ hơn trong năm 2017.

Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội họp ngày 19-20/12/2017, Hiệp hội đã  nhận được khá nhiều những sự ủng hộ cả về tinh thần và nguồn tài chính rất đáng kể của các trường hội viên cũng như những tổ chức trực thuộc.

8. Các hoạt động với những dấu ấn khá tốt đẹp trên đây của năm 2017 là nguồn cổ vũ Hiệp hội tiếp tục củng cố và thể hiện rõ thêm vai trò, vị trí, uy tín và ảnh hưởng tích cực của mình trên bước đường đi lên thực hiện tôn chỉ mục đích đã đề ra của mình.

Hội thảo quốc tế: "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam" do Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) ngày 21/7. (Ảnh: TT)

Và những dự kiến (trích Báo cáo tổng kết năm 2017 của Hiệp hội)   

Thứ nhất, phát huy những mặt đã làm được trong những năm qua tiếp tục làm tốt hơn trong năm 2018, có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng kế hoạch phù hợp, khả thi và phấn đầu hoàn thành với tỉ lệ cao hơn trong năm 2018.

Thứ hai, về tư vấn, đóng đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, phản biện chính sách, bảo vệ quyền lợi của hội viên vẫn là công tác quan trọng đặc biệt.

Kết quả của những công việc này sẽ tạo nên vị trí, vai trò và ảnh hưởng tích cực của Hiệp hội đối với ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

Thứ ba, tiếp tục củng cố duy trì các và phát huy tác dụng trong các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức, trong và ngoài nước

Thứ tư, thúc đẩy hoạt động của các tổ chức trực thuộc, của các câu lạc bộ.

Xem xét, cân nhắc nhắc hình thức quy mô cho phù hợp để mở các lớp tập huấn về tài chính, về quản trị, về xây dựng chiến lược phát triển tổ chức nhân sự trong các trường đại học công thực hiện tự chủ.

Thứ năm, tổ chức nghiên cứu các Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW của Trung ương ban hành hành ngày 25/10/2017 về những vấn đề liên quan đến ngành giáo dục và tư vấn những chủ trương cần làm đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện Nghị quyết tiếp tục đổi mới giáo dục đại học.

Thứ sáu, quyết tâm phấn đấu để các hoạt động của Hiệp hội đều đạt được quả mong muốn.

Nguyễn Hoàng Trúc