Hoạt động câu lạc bộ của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

20/07/2018 07:38 Thùy Linh
(GDVN) - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có văn bản thông báo tình hình triển khai và hoạt động Câu lạc bộ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Ngày 28/6, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có văn bản thông báo tình hình triển khai và hoạt động Câu lạc bộ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Theo đó, Hiệp hội nêu rõ: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ tư, trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập thêm, thúc đẩy các câu lạc bộ đi vào hoạt độngvà đã đạt được những kết quả tích cực.

Thứ nhất, trong 6 tháng đầu năm 2018 Hiệp hội đã thành lập được thêm 5 câu lạc bộ bao gồm: 

Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng địa phương Tây Nam bộ. 

Câu lạc bộ khối trường sư phạm kỹ thuật. 

Câu lạc bộ khối đào tạo điều dưỡng. 

Câu lạc bộ các cơ sở đào tạo xét nghiệm – Kỹ thuật y học. 

Câu lạc bộ khối trường cao đẳng Y – Dược. 

Đặc biệt trong thời gian qua, một số câu lạc bộ đã bắt đầu triển khai được nhiều công việc đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thành lập được thêm 5 câu lạc bộ (Ảnh|: giaoduc.net.vn)

Cụ thể, Câu lạc bộ khối trường đại học thuộc địa phương quản lý, ngay sau khi thành lập đã tổ chức đi thăm, tìm hiểu Trường Đại học Kent State (Hoa Kỳ) theo giấy mời của Trường.

Ngày 17/5/2018 lại tổ chức hội thảo tại Trường Đại học Hùng Vương với tiêu đề Tự chủ của các trường đại học địa phươngtrong giai đoạn hiện nay

Câu lạc bộ khối trường cao đẳng sư phạm ngày 20/4/2018 đã tổ chức hội thảo tại Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu với tiêu đề Định hướng tồn tại và phát triển của các trường cao đẳng sư phạm.

Thành lập câu lạc bộ các trường Cao đẳng Y, Dược

Câu lạc bộ các trường đại học sư phạm Kỹ thuật, ngày 11/5/2018 đã tổ chức hội thảo tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề Chuẩn đào tạo giáo viên giáo dục nghề nghiệp, trình độ đại học và sau đại học- Định hướng và những bước đi.

Câu lạc bộ Khối trường Cao đẳng Y –Dược tổ chức hội thảo về Tự chủ của các trường cao đẳng Y – Dược tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Câu lạc bộ Khối trường Mỹ thuật ứng dụng ngày 19/6/2018 tổ chức hội thảo Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam trước những thách thức hiện nay tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Câu lạc bộ Khối cơ sở đào tạo xét nghiệm-Kỹ thuật y học tổ chức tọa đàm về Hội nhập khu vực trong đào tạo xét nghiệm kỹ thuật y học Đại học và Sau đại học tại Trường Đại học Y – Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc hội thảo Các câu lạc bộ đều có báo cáo về Thường trực Hiệp hội với những nội dung cụ thể về thực trạng và hướng phát triển cùng những mong muốn thiết thực của các trường. 

Các kiến nghị của các câu lạc bộ sẽ được tổng hợp trong báo cáo của Hiệp hội gửi tới các quan quản lý các cấp có liên quan xem xét, giải quyết.

Thứ hai, trong 6 tháng cuối năm 2018, Hiệp hội hoàn thiện tổ chức nhân sự để một số câu lạc bộ đã có quyết định vào hoạt động bao gồm: Câu lạc bộ Các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Công Thương; Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng Tây Nam Bộ; Câu lạc bộ Các trường đại học cao đẳng ngoài công lập.

Đồng thời, Hiệp hội tiếp tục củng cố hệ thống câu lạc bộ và thành lập thêm một số câu lạc bộ mới và dự kiến sau khi thống nhất với các câu lạc bộ về địa điểm, lịch đăng cai một số hội thảo đi kèm. 

Thùy Linh