Ngày mai, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổng kết năm 2017

18/12/2017 16:04 ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Hiệp hội tổ chức hội nghị Ban chấp hành để tổng kết hoạt động năm 2017, đề ra chương trình hoạt động năm 2018.

Ngày mai 19/12, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (số 484 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành để tổng kết hoạt động trong năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nơi Hiệp hội tổ chức hội nghị Ban chấp hành

Giáo sư Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, buổi sáng, sẽ tổ chức họp Ban thường vụ Hiệp hội để báo cáo những nội dung chính và chương trình làm việc của hội nghị Ban chấp hành.

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam họp Ban Chấp hành lần thứ 3

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội diễn ra chính thức vào chiều 19/12, trong đó có các nội dung báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả các hoạt động của Hiệp hội năm 2017, báo cáo dự thảo kế hoạch, chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2018, báo cáo tài chính, quyết toán quỹ hội năm 2017 và dự toán tài chính năm 2018.

Hội nghị cũng công bố trao thưởng cho các hội viên được khen thưởng.

ĐỖ HOÀNG