Nhiều người vẫn nghĩ phụ nữ không giữ được chức vụ cao trong xã hội

18/10/2016 14:45 Thùy Linh
(GDVN) - Đó là ý kiến của PGS.TS Trần Xuân Nhĩ trong buổi đến thăm và làm việc tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 14/10, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đến thăm và làm việc tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. 

Mở đầu cuộc làm việc, TS.Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam tóm tắt sơ bộ về chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 của học viện.

Theo đó, Học viện Phụ nữ Việt Nam có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị và tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Tổng kết thực hiện, nghiên cứu, phát triển lý luận ngành khoa học xã hội để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, luật phát có liên quan đến phụ nữ và phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học “định hướng ứng dụng” và đạt được các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với các cơ sở giáo dục đại học. 

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đến thăm và làm việc tại Học viện Phụ nữ Việt Nam (Ảnh: Thùy Linh)

Trong đó có một số ngành (giới và phát triển, công tác xã hội, luật, quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực ASEAN về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Sau bốn năm tuyển sinh đại học, hiện nay học viện đang đào tạo 1.600 sinh viên theo học các ngành Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới & Phát triển và Luật. 

Theo giám đốc Học viện, mặc dù là cơ sở giáo dục mới thành lập được 4 năm nhưng công tác tuyển sinh của trường luôn đạt so với chỉ tiêu đề ra, đặc biệt trong năm học 2016-2017 trường tuyển sinh đủ sinh viên ngay trong đợt 1.
 
Giám đốc Trần Quang Tiến hi vọng rằng thông qua buổi làm việc, học viện sẽ được lắng nghe những ý kiến đóng góp, định hướng của lãnh đạo Hiệp hội nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động mọi lĩnh vực trong thời gian tới. 

Chia sẻ với lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho rằng học viện cần có phương án cụ thể, lộ trình thực hiện việc đẩy mạnh nâng cao năng lực cho phụ nữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo nữ từ trung ương đến địa phương. 

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng bộ giáo trình tự học hoặc đào tạo tại chỗ cho học viên nữ; đào tạo kỹ năng, Ngoại ngữ cho học viên nữ; Tập trung đào tạo đối tượng phụ nữ tham chính; Chú trọng  thực hiện các công trình nghiên cứu Bình đẳng giới… 

Mặc dù ai cũng nói bình đẳng giới nhưng thực tế cho thấy chúng ta chưa làm được bởi đến thời điểm này tâm thức bên trong của nhiều người luôn nghĩ phụ nữ không giữ được chức vụ cao trong xã hội. 

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ minh chứng, trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay chưa có Hiệu trưởng nào là nữ giới. 

Thùy Linh