Thành lập Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực thuộc Hiệp hội

06/03/2020 09:13 Bài, ảnh: Phạm Ngọc Lan
(GDVN) - Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ chúc mừng sự ra đời của Viện và mong muốn Viện sớm ổn định và phát triển đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ra Quyết định số 250/QĐ - HH ngày 10/02/2020 thành lập Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực thuộc Hiệp hội.

Viện có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo Điều lệ Viện được Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đã cấp Chứng nhận hoạt động cho Viện được hoạt động trong các lĩnh vực:

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thực hiện các đề tài về hoạt động truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khảo sát điều tra phân tích và đưa các thông số, chỉ số, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.

- Dịch vụ Khoa học và công nghệ chuyển giao công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học và tham gia đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, tập huấn truyền thông và phổ biến các kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ trao Quyết định thành lập Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực cho Viện trưởng.
Thường trực Hiệp hội chứng kiến trao Quyết định thành lập Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực

Ngày 05/3/2020 tại Văn phòng Hiệp hội, Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Quyết định thành lập Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực cho Viện trưởng.

Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ chúc mừng sự ra đời của Viện và mong muốn Viện sớm ổn định và phát triển đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội.

Thay mặt cho Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, ông Nguyễn Quang Hiển - Viện trưởng đã cảm ơn sự quan tâm của Hiệp hội và hứa sẽ sớm đưa Viện vào hoạt động và rất mong tiếp tục được sự quan tâm của lãnh đạo Hiệp hội để Viện không ngừng phát triển hoàn thành được nhiệm vụ mà Hiệp hội giao cho.

Bài, ảnh: Phạm Ngọc Lan