Tỉnh Bình Thuận khảo sát phụ huynh về việc tổ chức dạy học theo mô hình VNEN

08/04/2019 06:35
Phan Tuyết
(GDVN) - Trường hợp tất cả phụ huynh không đồng ý thì nhà trường cũng xin ý kiến chỉ đạo chuyển sang dạy học theo Chương trình hiện hành.

Ngày 15/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận ban hành Công văn số 527/SGD&ĐT-MN&TH hướng dẫn một số công việc về việc triển khai thực hiện Mô hình Trường học mới (VNEN) cấp tiểu học.

Từ năm 2013-2018, toàn tỉnh 102/262 (chiếm 38.9%) trường tiểu học thực hiện Mô hình Trường học mới.

Để tiếp tục triển khai việc tổ chức dạy học theo Mô hình Trường học mới, Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai một số nội dung:

Tỉnh Bình Thuận khảo sát phụ huynh về việc tổ chức dạy học theo mô hình VNEN ảnh 1
Học sinh Bình Thuận học theo Mô hình VNEN (Ảnh tác giả)

1/ Đối với các trường đang thực hiện Mô hình Trường học mới:

- Đánh giá kết quả, tổng kết các kinh nghiệm thực hiện, tiếp tục tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội cùng tham gia, đề xuất, kiến nghị với các cấp quản lý giáo dục và chính quyền về các biện pháp để làm tốt hơn.

- Tổ chức lấy ý kiến phụ huynh để tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình trong toàn tỉnh.

2/ Đối với các trường chưa thực hiện Mô hình

- Khuyến khích các trường có đủ điều kiện (về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy 2 buổi/ngày) nhưng chưa tham gia mở rộng Mô hình tổ chức lấy ý kiến phụ huynh có con vào học lớp 2 năm học tới.

Đà Nẵng giảm một nửa lớp VNEN, vẫn phân vân chưa biết nên tiếp tục hay dừng

Công văn nhấn mạnh: Trên cơ sở khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, các trường thống kê, tổng hợp ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý để đề ra hướng giải quyết.

Nếu một số ít phụ huynh học sinh không đồng ý cho con học theo Mô hình trường học mới (số học sinh không đủ để tổ chức một lớp học theo Chương trình hiện hành) thì nhà trường phải xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thỏa thuận với phụ huynh tiếp tục cho con em mình học tại trường theo Mô hình Trường học mới.

Hoặc, nhà trường giới thiệu để con em họ chuyển sang trường khác trong địa bàn để học theo Chương trình hiện hành.

Trường hợp có nhiều phụ huynh không đồng ý cho con học theo Mô hình trường học mới (Số học sinh đủ để tổ chức theo Chương trình hiện hành) thì nhà trường xin ý kiến Phòng Giáo dục đồng ý cho mở một lớp học theo Chương trình hiện hành để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho phụ huynh học sinh.

Trường hợp tất cả phụ huynh không đồng ý thì nhà trường cũng xin ý kiến chỉ đạo chuyển sang dạy học theo Chương trình hiện hành.

Hoàn thành việc lấy ý kiến phụ huynh vào ngày 29/4.

Phan Tuyết