Phú Thọ: Cầu Đoan Hùng sắp sập?

Phú Thọ: Cầu Đoan Hùng sắp sập?
GDVN) - Cầu Đoan hùng nằm trên quôc lộ 2 bắc qua sông Chẩy nối liền hai tỉnh Phú thọ và Tuyên quang do công ty cầu tỉnh Vĩnh phú (nay là tỉnh Phú thọ) xây dựng năm 1981 .Đến năm 1983 khánh thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay, móng của cây cầu này có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.