Năm 2023, Phú Thọ tuyển đặc cách 816/896 giáo viên mầm non

02/08/2023 10:20
Theo Đài Truyền hình tỉnh Phú Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2023, tỉnh Phú Thọ ưu tiên xét tuyển dụng đặc cách 816/896 giáo viên mầm non đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm.

Ngày 31/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ đã họp và cho ý kiến chỉ đạo đối với Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 2543/KH-UBND về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Phú Thọ được Bộ Nội vụ giao bổ sung 816 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non. Căn cứ số lượng chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non được giao, hiện tỉnh Phú Thọ đang xem xét tuyển dụng. Trong đó, ưu tiên xét tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ đối với những giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 31/12/2015, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang có tổng số 896 giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, trong khi số chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao cho tỉnh tuyển dụng năm 2023 chỉ có 816 chỉ tiêu.

Do đó, kế hoạch, phương án, hình thức, cách thức tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023 được tỉnh Phú Thọ xây dựng đảm bảo theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5378 của Bộ Nội vụ, các quy định của pháp luật hiện hành.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu. (Ảnh: Đài Truyền hình Phú Thọ)

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu. (Ảnh: Đài Truyền hình Phú Thọ)

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết: "Trong điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh Phú Thọ hầu hết yêu nghề, hết mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Do đó, việc quan tâm xem xét tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng vào biên chế nhằm giúp giáo viên ổn định đời sống, yên tâm công tác và cống hiến vì sự nghiệp giáo dục".

Về phương thức tuyển dụng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu chỉ đạo xem xét tuyển dụng đặc cách thông qua xét hồ sơ và các tiêu chí về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, ưu tiên người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách,… phù hợp với quy định của Trung ương. Chủ trương chung là đặc cách toàn bộ 816 chỉ tiêu đối với giáo viên mầm non hợp đồng thuộc đối tượng nên tại Công văn số 5378 của Bộ Nội vụ.

Đối với số lượng 80 giáo viên còn lại trong tổng số 896 giáo viên thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách sau khi xin ý kiến Bộ Nội vụ và nếu được ứng trước chỉ tiêu biên chế cho tỉnh vào năm 2024 và được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Trong trường hợp, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ được Bộ Nội vụ đồng ý ứng trước chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non của năm 2024 sang cho năm 2023, giáo viên này cũng sẽ được xét tuyển dụng đặc cách toàn bộ vào viên chức giáo viên mầm non trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ rà soát, tổng hợp danh sách cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc tuyển dụng đặc cách số giáo viên mầm non hợp đồng thuộc đối tượng nêu tại Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ giáo viên.

Với những giáo viên hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn từ ngày 01/01/2016 trở lại đây phải thực hiện thi tuyển theo đúng các quy định tuyển dụng viên chức hiện hành.

Về những phản ánh tiêu cực liên quan đến tuyển dụng viên chức năm 2023, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, công khai rộng rãi, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ, yên tâm.

Theo Đài Truyền hình tỉnh Phú Thọ