Tổng Cục GDNN trả lời về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức Hiệu trưởng CĐ Đắk Lắk

05/06/2023 06:28
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công văn của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ, Hiệu trưởng Trường CĐ Đắk Lắk không phải là Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk.

Liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết nêu thông tin về vấn đề này vào ngày 08/12/2022.

Vào tháng 3/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xin ý kiến về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý.

Theo thông tin phóng viên có được, mới đây Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có văn bản phản hồi liên quan đến việc bổ nhiệm viên chức quản lý của Trường Cao đẳng Đắk Lắk gửi cho Sở Nội vụ tỉnh này.

Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk. Ảnh:cdcntaynguyen.edu.vn, CTV ảnh 1

Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk. Ảnh:cdcntaynguyen.edu.vn, CTV

Cụ thể, trong Công văn số 1080/TCGDNN-TCCB do ông Trương Anh Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp ký ngày 2/6/2023 có nội dung trả lời về đề nghị cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk như sau:

Trường Cao đẳng Đắk Lắk là một pháp nhân mới theo Quyết định số 1094/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk.

Do vậy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk không phải là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk được tính từ ngày cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

Điều kiện bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định của pháp luật liên quan.

Qua đó, văn bản của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh này quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Về việc này, trước đó Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xin ý kiến về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý.

Cụ thể, trong Công văn số 525/SNV-CCVC do Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk Bạch Văn Mạnh ký ngày 29/3/2023 cho biết, trong quá trình tham mưu triển khai sắp xếp nhân sự lãnh đạo Trường Cao đẳng Đắk Lắk, Sở Nội vụ tỉnh này đã gặp phải vướng mắc.

Trong đó có việc, ông Hoàng Minh Cương được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk kể từ ngày 2/1/2013. Đến ngày 2/1/2018 tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trường này được đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Việc đổi tên này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017 tại Quyết định số 924/QĐ-LĐTBXH.


Trường cao đẳng chuẩn bị sáp nhập: Cán bộ nhân viên nhiều tâm tư, trăn trở

Theo đó, ông Hoàng Minh Cương được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 2/1/2018 đến ngày 2/1/2023.

Văn bản này cũng nêu rõ, tính đến ngày 2/1/2023, ông Hoàng Minh Cương đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng tại 1 trường Cao đẳng liên tiếp 2 nhiệm kỳ (từ ngày 2/1/2013 đến ngày 2/1/2023).

Qua đó, trong văn bản của Sở Nội vụ Đắk Lắk cũng trích dẫn: "Theo khoản 2, Điều 43, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định "Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành".

Theo điểm c và điểm d khoản 1 Điều 16 Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định "c) Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm; d) Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp".

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho rằng, thực hiện theo Quyết định số 1094/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh này thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk sau khi đổi tên theo đúng quy định.


Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức dạy CT GDTX bậc THPT "tiền trảm hậu tấu"

Qua đó, Sở Nội vụ tỉnh này đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm và cho ý kiến về việc: Ông Hoàng Minh Cương đến ngày 2/1/2023 đã giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk là 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

"Nay sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk thì ông Hoàng Minh Cương có đủ điều kiện để bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk hay không?

Trong trường hợp bổ nhiệm ông Hoàng Minh Cương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk thì có vi phạm quy định không quá 2 nhiệm kỳ hay không?", công văn của Sở Nội vụ Đắk Lắk nêu ý kiến.

Công văn nêu ý kiến trả lời về bổ nhiệm viên chức quản lý tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: CTV ảnh 4

Công văn nêu ý kiến trả lời về bổ nhiệm viên chức quản lý tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: CTV

Như thông tin đã được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải, ngày 6/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 10579/UBND-TH về việc thực hiện Quyết định số 1094/ QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Theo đó, văn bản này được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh này cùng Hiệu trưởng các trường.

Cụ thể, nội dung văn bản cho biết, thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tại địa phương triển khai thực hiện một số nội dung:

Sở Nội vụ tỉnh này được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk đảm bảo quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt các văn bản của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk: Thành lập Hội đồng trường; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trường Cao đẳng Đắk Lắk sắp xếp tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động và xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Trung Dũng