CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk dạy "chui" văn hóa THPT: Tỉnh chỉ đạo chuẩn y cho 243 HS

04/01/2023 13:48
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD tỉnh này chỉ đạo Trung tâm GDTX ký hợp đồng và chuẩn y danh sách học viên Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển.

Về việc Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự tổ chức tuyển sinh và dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông khi chưa liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có các bài viết phản ánh và hiện vẫn đang thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến việc này, ngày 3/1/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 01/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này về việc tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này xem xét chuẩn y danh sách học viên mà Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh và dạy "chui" trước đó. Ảnh: CTV

Văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này xem xét chuẩn y danh sách học viên mà Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh và dạy "chui" trước đó. Ảnh: CTV

Văn bản này nêu rõ, qua báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh và tổ chức dạy học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Đồng thời, căn cứ ý kiến tại cuộc họp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 30/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này thực hiện các nhiệm vụ:

Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk ký kết hợp đồng với Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho các học viên lớp 10 Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông mà Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh năm học 2022-2023.

Đồng thời, tổ chức dạy phụ đạo cho các học viên trên để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng ở một số môn học còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.

"Xem xét chuẩn y danh sách học viên trúng tuyển vào lớp 10 Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tuyển sinh theo đúng quy định và thẩm quyền", nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.

Về việc này, trong ngày 3/1/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Công văn số 03/SGDĐT-GDTrH-GDTX gửi Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để thực hiện phối hợp tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung:

Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk: Phối hợp với Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để thực hiện ký kết hợp đồng tổ chức dạy học cho các học viên lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông mà Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh và tổ chức dạy học năm học 2022 - 2023.

Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm lập tờ trình kèm theo danh sách học viên trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị phê duyệt trúng tuyển bổ sung.

Tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 cho học viên ngay sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển bổ sung.

Đồng thời, dạy phụ đạo cho các học viên để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng ở một số môn học còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT - BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng nêu đề nghị với Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk: "Chủ động liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để thực hiện ký kết hợp đồng dạy học cho các học viên lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông mà Trường đã tuyển sinh và tổ chức dạy học năm học 2022-2023.

Đồng thời, phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trong việc rà soát các phần kiến thức, kỹ năng ở một số môn học còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDTX cấp THPT để tổ chức dạy phụ đạo cho các học viên.

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2023".

Trung Dũng