Cái “dại” của ông Truyền!

Cái “dại” của ông Truyền!
(GDVN) - Trong khi đất nước, người dân còn nghèo, là cán bộ cấp cao về hưu mà ông Truyền lại xây nhà to quá. Có phải ông đã làm việc "dại dột"...

"Sẽ có cơ chế giám sát thực hiện triệt để kết luận thanh tra"

"Sẽ có cơ chế giám sát thực hiện triệt để kết luận thanh tra"
"Năm 2013, ngoài việc tiến hành các cuộc thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ tập trung giám sát, xử lý sau kết luận thanh tra và nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...". Tổng TTCP Huỳnh Phong Thanh chia sẻ như vậy tại Hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.