Vùng trồng sương sáo hối hả vào vụ mùa thu hoạch

Vùng trồng sương sáo hối hả vào vụ mùa thu hoạch
Nhờ đầu ra thuận lợi, giá cả ổn định nên trong những năm gần đây cây sương sáo (tiên thảo) trở thành một trong những loại cây kinh tế, giúp người dân ở xã Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có thu nhập tốt.