Bộ trưởng Giàng Seo Phử nói về chính sách cho vùng dân tộc, miền núi

Bộ trưởng Giàng Seo Phử nói về chính sách cho vùng dân tộc, miền núi
(GDVN) - Thời điểm tháng 3 – tháng 4 là mùa đói lương thực, các trẻ em miền núi đi học bán trú, nội trú trường không có gạo mang theo nên đã bỏ học, ở nhà giúp gia đình chăn trâu, trông em - Đó là những lời tâm sự của Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.