Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những kỳ tích

23/01/2021 06:39 Tùng Dương
GDVN- Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những chiến công hiển hách có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày tại triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” đã được khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Tùng Dương.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những kì tích, những chiến công hiển hách có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề gồm 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn giới thiệu, trưng bày mang tới cho công chúng cái nhìn toàn diện về sự hình thành, lớn mạnh, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội. Những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, đồng lòng của Đảng đã làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong đó, phần 1 có chủ đề “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”, trưng bày các tài liệu, hiện vật thể hiện vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tại đây, khách tham quan có dịp xem lại nhiều hiện vật tiêu biểu như: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh niên; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Đảng từ tháng 02/1951 đến tháng 10/1956 và từ tháng 09/1960 đến tháng 09/1969; Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 10/1956 đến tháng 09/1960. Ảnh: Tùng Dương.

Phần 2 có chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”, giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trong phần trưng bày này có rất nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị như: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng.

Rất nhiều tranh cổ động các kỳ Đại hội, tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội…, những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư… cũng được trưng bày tại đây.

Phần 3 chủ đề “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… Trong phần trưng bày này có các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân và rất nhiều hình ảnh về các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Từ Đại hội thứ nhất của Đảng họp tại Macao, Trung Quốc năm 1935 với 13 đại biểu đến Đại hội XII năm 2016 với 1.510 đại biểu, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội - 12 mốc son với sứ mệnh lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đầy vinh quang nhưng cũng không ít chông gai, thử thách.

Các tài liệu, hiện vật trưng bày gồm: báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nhiều bản thảo bài viết, bài nói chuyện mang bút tích gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Tổng Bí thư qua nhiều thời kỳ... đã làm nên bức tranh tổng quát về sự lớn mạnh, đoàn kết của Đảng cộng sản Việt Nam suốt chiều dài lịch sử cách mạng.

Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những kì tích, những chiến công hiển hách có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Với một số tài liệu gốc lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi, thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Thông qua trưng bày, góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Trong lần trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú, để thu hút khách tham quan.

Trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 5/2021.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”:

Góc trưng bày giới thiệu Tổng Bí thư Đảng quan các kỳ Đại hội. Ảnh: Tùng Dương.
Nhiều người dân quan tâm tới các dấu mốc quan trọng của đất nước gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Ảnh: Tùng Dương.
Luận cương Chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú soạn thảo, tháng 10/1930. Ảnh: Tùng Dương.
Những hiện vật, tư liệu về Đảng được trưng bày khoa học, dễ hiểu tạo thuận lợi cho người xem. Ảnh: Tùng Dương.
Nghị quyết Chính trị của Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Ma Cao (Trung Quốc) ngày 28/03/1935. Đại hội quyết định những vấn đề cơ bản: Củng cố và phát triển Đảng; Đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng; Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh. Ảnh: Tùng Dương.
Đũa nhạc trưởng: Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, bắt nhịp bản "Kết đoàn" trong buổi dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức tại Vườn Bách thảo, Hà Nội, ngày 19/09/1960. Ảnh: Tùng Dương.
Trưng bày chuyên đề gồm 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Tùng Dương.
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày ngày 05/09/1960 (có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa bằng bút bi đỏ). Ảnh: Tùng Dương.
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày, ngày 27/03/1982. Ảnh: Tùng Dương.
Với một số tài liệu gốc lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi, thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước. Ảnh: Tùng Dương.
Trưng bày đưa người xem lần lượt tìm hiểu các kỳ đại hội Đảng. Ảnh: Tùng Dương.
Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương, năm 1941. Ảnh: Tùng Dương.
Trong lần trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú, để thu hút khách tham quan. Ảnh: Tùng Dương.
Rất nhiều tranh cổ động các kỳ Đại hội, tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội. Ảnh: Tùng Dương.
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, phát hành tháng 12/1986. Ảnh: Tùng Dương.
Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tháng 01/2016. Ảnh: Tùng Dương.
12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: Tùng Dương.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng qua các kỳ Đại hội. Ảnh: Tùng Dương.
Sơ đồ tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội quần chúng, năm 1930. Ảnh: Tùng Dương.
Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Ảnh: Tùng Dương.
Trong phần trưng bày này có rất nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị như: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng. Ảnh: Tùng Dương.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những chiến công hiển hách có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Tùng Dương