"Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam"

12/04/2019 06:51 An Nhiên
(GDVN) - Cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam” với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động”.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 10/4/2019 Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam” với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động”.

Cuộc thi nhằm ca ngợi vẻ đẹp, truyền thống anh hùng của tổ chức công đoàn và thành quả lao động của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng, bảo vệ tổ quốc, dưới sự tập hợp đoàn kết của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua.

Thể hiện ý chí quyết tâm, sự sáng tạo của đội ngũ những người lao động trước những yêu cầu sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Thể hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ và chức năng của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai, vào chặng đường đi tới của đất nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam và của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam” với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động”.

Thể loại: tranh cổ động.

Hình thức tranh: Vẽ tay trên giấy, thiết kế máy tính, sử dụng các phần mềm đồ họa, tranh chất liệu khác…

Đối tượng tham gia: Đoàn viên, cán bộ nhà giáo người lao động trong Ngành giáo dục.

Thời gian và hình thức: Chia làm 2 vòng sơ khảo và chung khảo.

Vòng sơ khảo: nhận tác phẩm dự thi và chấm thi tại Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thời gian nhận tác phẩm từ khi phát động cho đến hết ngày 20/5/2019.

Vòng chung khảo: nhận tác phẩm chính thức và tác phẩm sau khi chỉnh sửa và chấm tại Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Nhận các tác phẩm dự thi chính thức là bản vẽ tay hoặc file định dạng JPG hoặc PDF (độ phân giải 300 dpi) qua email từ ngày 3-7/6/2019.

Địa chỉ email: baithi@congdoangdvn.org.vn. Trên email có ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam”, họ và tên, đơn vị, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của tác giả.

Tác phẩm chính thức được gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tuyên Giáo – Nữ công), số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam”, họ và tên, đơn vị, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của tác giả.

Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả và trao thưởng vào ngày 18/6/2019.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm: Giải đặc biệt: 5 triệu đồng; Giải nhất: 3 triệu đồng/giải; Giải nhì: 2 triệu đồng/giải; Giải ba: 1,5 triệu đồng/giải; một số giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải.

An Nhiên