Vĩnh Phúc: Danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động

10/07/2024 08:53
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông báo về các trung tâm ngoại ngữ, tin học; tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học,... trên địa bàn tỉnh.

Ngày 8/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc ban hành thông báo số 44/TB-SGDĐT thông tin về các trung tâm ngoại ngữ, tin học; tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo danh sách cụ thể như sau:

1. Danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở ngoại ngữ được cấp phép đang tổ chức đào tạo ngoại ngữ, tin học; Danh sách các trung tâm ngoại ngữ xin giải thể, hết hạn hoạt động (theo các Phụ lục 1,2,3,4).

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG

2. Danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp phép đang hoạt động; Danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã hết hạn hoạt động, dừng hoạt động (theo các Phụ lục 5,6).

9.JPG
10.JPG

3. Danh sách các cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được cấp phép đang hoạt động; Danh sách các cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa hết hạn hoạt động (theo các Phụ lục 7,8).

11.JPG
12.JPG
13.JPG
Minh Chi