Vướng mắc lớn nhất là dôi dư nhiều cán bộ lãnh đạo khi sắp xếp lại huyện, xã

01/06/2019 07:00
Nhật Minh
(GDVN) - Phản ánh của các địa phương cho biết, vấn đề khó khăn nhất là dôi dư số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp lại các đơn vị cấp huyện, xã.

Ngày 30/5, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có phần giải trình trước Quốc hội về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện.

Sắp xếp huyện, xã cơ bản hoàn thành trong năm 2019

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, lộ trình sắp xếp huyện, xã thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020.

Tuy nhiên, để sớm ổn định cho các đơn vị cấp huyện, cấp xã tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020 (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để sắp xếp cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

Vướng mắc lớn nhất là dôi dư nhiều cán bộ lãnh đạo khi sắp xếp lại huyện, xã ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đó, qua rà soát, đợt này chúng ta chỉ sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Qua xem xét phương án tổng thể chung của các địa phương gửi về Bộ Nội vụ thì thấy các tỉnh đã ráo riết chỉ đạo khẩn trương để lập các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đáng chú ý, nhiều tỉnh khuyến khích việc sắp xếp thêm các đơn vị ngoài quy định.

Bộ trưởng Nội vụ cũng thông tin rằng theo phản ánh của các địa phương, vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất trong việc sắp xếp và tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

“Dù nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã đề ra một số các giải pháp để giải quyết việc cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp, tuy nhiên, các giải pháp này cũng chưa thật sự hấp dẫn để giải quyết chế độ”, Bộ trưởng Nội vụ cho hay.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thông tin, thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ tham mưu, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để ban hành một số chính sách giải quyết theo nhu cầu thực tiễn của địa phương đã được sắp xếp.

Mặt khác, để đảm bảo cho việc sắp xếp đồng bộ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sắp tới, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận tổ quốc cần có hướng dẫn trong việc tổ chức sắp xếp các đơn vị tương ứng cho phù hợp với đề án sắp xếp chung cấp huyện và cấp xã.

Sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện chia theo 4 nhóm

Liên quan đến việc sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thông tin Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành hai nghị định mới thay thế Nghị định 24 và 37.

Theo nguyên tắc thì Chính phủ chỉ quy định khung cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó số lượng cơ quan chuyên môn sau khi sắp xếp không được nhiều hơn số lượng hiện có.

Lần sắp xếp này chia theo 4 nhóm. Nhóm một là cơ quan thống nhất quản lý chung trong cả nước. Nhóm hai gồm nhóm tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp. Nhóm ba là nhóm thực hiện thí điểm theo tinh thần Nghị quyết158 của Quốc hội và Kết luận 34 của Bộ Chính trị. Nhóm thứ tư là nhóm đặc thù.

Về quy định khung biên chế tối thiếu và số lượng cấp phó tối đa để thành lập các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thì giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Đừng cực đoan đến mức nhất định phải sáp nhập Sở Giáo dục với ngành khác

Bộ trưởng khẳng định: “Lần này cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương theo Nghị quyết 18 và Kết luận 34.

Đây là vấn đề mới, phức tạp. Việc tổ chức lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện thời gian tới được xã hội rất quan tâm, do đó, lãnh đạo Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

Ông Tân cũng cho biết Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra vào ngày 31/5.

Đến nay, đã có 4 tỉnh thí điểm sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, giảm được 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đối với cấp huyện, đã có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm được 185 phòng chuyên môn.

Nhật Minh